Bostadstomter

Ett hem med utsikt över ett träsk, på en åstrand eller i en moskog – dina drömmar kan gå i uppfyllelse i Lappträsk. Förmånliga tomter av rejäl storlek väntar på dig på varierande tomtområden mindre än hundra kilometer från Helsingfors. Tvåspråkiga bastjänster av god kvalitet, livlig hobbyverksamhet och en fantastisk känsla av gemenskap väntar på dig.

På alla nya bostadsområden finns det möjlighet att ansluta till ett fibernät som LPOnet Osk Anl erbjuder. Samt att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Anslutningsavgifter till egnahemshus (inneh. moms 24%)

Vattenavgift 2480 €
Avloppsanslutning 2480 €
Tillsammans 4960 €

Ladda ner broshyr PDF

Titta på tomterna på kartan

 

Bostadstomternas reserverings- och överlåtelsevillkor

Bekanta dig med reserverings- och överlåtelsevillkoren före tomtreservering

Villkor för reservering av tomter
Villkor för överlåtelse av bostadstomter