Byggande och planläggning

Planläggning

I planläggningen strävar man till att styra byggandet av samhället, användandet av naturresurser, landskapsåtgärder, kommunalteknik och miljöskydd. Kommunen uppgör generalplan och byggnadsplan för att organisera och styra hur olika områden används.

I Lappträsk är det kommunstyrelsen som beslutar om planläggningen.

Aktuella generalplaner i kommunen:

Ingermansby-Kapellby-Norrby generalplan

Beskrivning av Ingermansby-Kapellby-Norrby generalplan
Forsbyåns generalplan
Beskrivning av Forsbyåns generalplan

Du hittar de aktuella detaljplanerna för varje område på bostadsområdets egen sida bostadstomter eller företagstomter.

Du kan se alla giltiga planmaterial här.

Byggnadsordning

Lappträsk kommuns byggnadsordning godkändes av fullmäktige den 13.2.2019 och trädde i kraft den 2.4.2019.

Byggnadsanvisningar

Stenålder
Sjökulla
Mattas
Husulabacken

Undantagslov

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja undantag, för markanvändning och byggnadsordning vad som är stadgat om byggande eller med stöd av stadgan bevilja undantag av bestämmelser, förbud eller andra begränsningar för byggande eller andra åtgärder. Lappträsk kommunstyrelse avgör om undantagsbeslutet.

Avgörande av planeringsbehov

Innan man får byggnadslov till ett område som inte har byggnadsplan behöver man ofta ett beslut om planeringsbehov där man överväger beviljandet av bygglov. Lappträsk kommunstyrelse beslutar om planeringsbehovet.

Byggnadsövervakning

Lovisa stad sköter myndighetsuppgifter gällande byggnadsövervakning och miljöskydd inberäknat marktäktslov.

Bygglovsansökningarna inlämnas till byggnadsinspektionsbyrån i Lovisa.

Kontaktuppgifter och öppethållningstider i byggärenden.

Kommundirektör

Tiina Heikka
044 720 8686
tiina.heikka[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Förvaltningsdirektör

Susanne Sjöblom
019 510 8631
susanne.sjoblom[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk