Byggande och planläggning

För nybyggare finns det mångsidiga tomter nära riksvägen eller längre bort i byarna.

Planläggning

I planläggningen strävar man till att styra byggandet av samhället, användandet av naturresurser, landskapsåtgärder, kommunalteknik och miljöskydd. Kommunen uppgör generalplan och byggnadsplan för att organisera och styra hur olika områden används. Kommunen bör minst en gång per år utarbeta en planläggningsöversikt.

I Lappträsk är det kommunstyrelsen som beslutar om planläggningen.

Byggnadsplaneområden i Lappträsk

Aktuella detaljplaner i Lappträsk
– Husulabacken
– Utvidgning av Ingermansby företagsområde

Lappträsk kommuns byggnadsordning i kraft från

Byggnadsordningen i Lappträsk kommun förnyas. Utkastet är till påseende 18.1-23.2.2018.

Utkast till byggnadsordning och Deltagande- och utvärderingsplan

Undantagslov

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja undantag, för markanvändning och byggnadsordning vad som är stadgat om byggande eller med stöd av stadgan bevilja undantag av bestämmelser, förbud eller andra begränsningar för byggande eller andra åtgärder. Lappträsk kommunstyrelse avgör om undantagsbeslutet.

Avgörande av planeringsbehov

Innan man får byggnadslov till ett område som inte har byggnadsplan behöver man ofta ett beslut om planeringsbehov där man överväger beviljandet av bygglov. Lappträsk kommunstyrelse som beslutar om planeringsbehovet.

Byggnadsövervakning

Lovisa stad sköter myndighetsuppgifter gällande byggnadsövervakning och miljöskydd inberäknat marktäktslov. Bygglovsansökningarna inlämnas till byggnadsinspektionsbyrån i Lovisa. Kontaktuppgifter och öppethållningstider i byggärenden.

Kommundirektör

Tiina Heikka
044 720 8686
tiina.heikka[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Förvaltningsdirektör

Susanne Sjöblom
019 510 8631
susanne.sjoblom[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk