Mark- och fasadritningar relaterade till tävlingsområdet

På den här sidan hittar du planritningar och fasadritningar för tävlingsområdet.

Alla tillgängliga ritningar finns under rubriken för varje område eller byggnad.

 

Kapellby skola

Kapellby skola stationsplan (pdf)

Kapellby skola tilläggsbyggnad (pdf)

Kappelby skola avvaggningsplan (pdf)

Kapellby skola södra fasaden (pdf)

Kapellby skola östra fasaden (pdf)

Kapellby skola västra fasaden (pdf)

Kapellby skola radhus fasaden (pdf)

Kapellby skola planritning (pdf)

Kapellby skola gamla fasaden (pdf)

 

Hilda Käkikosken koulu, kyrkbys enhet

Kirkonkylän koulu fasad mot nordost (pdf)

Hilda Käkikosken koulu, kyrkbys enhet gamla fasaden (pdf)

Hilda Käkikosken koulu, kyrkbys enhet skolans planritning 1. väningen (pdf)

Hilda Käkikosken koulu, kyrkbys enhet fasad mot nordost (pdf)

Hilda Käkikosken koulu, kyrkbys enhet fasad mot sydost (pdf)

Hilda Käkikosken koulu, kyrkbys enhet fasad mot sydväst (pdf)

Hilda Käkikosken koulu, kyrkbys enhet fasad mot nordväst och sydost (pdf)

 

Idrottshallen

Idrottshallen fasad mot sydväst (pdf)

Idrottshallen fasad mot nordost (pdf)

Idrottshallen planritning 1. väningen (pdf)

 

Brandstation

Brandstationen fasad (pdf)

Brandstationen planritning (pdf)