Utvidgning av Ingermansby företagsområde

28.9.2018

Planförslaget för  utvidgning av Ingermansby företagsområde finns framlagt under tiden 29.9.-29.10.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på denna webbsida.

Skriftliga anmärkningar ska senast 29.10.2018 klo 16 lämnas in per e-post till address johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi eller sändas per post till adressen Lappträsk kommun, områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.

Mer information: områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, tel. 044 700 3142, e-post: johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi

Framlagt materialen:

Detaljplan
Beskrivning av detaljplanen
Program för deltagande och bedömning


21.8.2018

Planeringsarbete för utvidgning av Ingermansby företagsområde pågår.

Program för deltagande och bedömning finns framlagt under tiden 21.8.-21.9.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på denna webbsida.

Skriftliga åsikter ska senast 21.9.2018 klo 14 lämnas in per e-post till address johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi eller sändas per post till adress Lappträsk kommun, områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.

Mer information: områdesarkitekt Johanna Hyrkäs, tel. 044 700 3142, e-post: johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi

Framlagt materialen:

Program för deltagande och bedömning