Utvidgning av Ingermansby företagsområde

Planförslaget för utvidgning av Ingermansby företagsområde har godkänts av fullmäktige 13.2.2019.

28.9.2018

Planförslaget för  utvidgning av Ingermansby företagsområde finns framlagt under tiden 29.9.-29.10.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på denna webbsida.

Skriftliga anmärkningar ska senast 29.10.2018 klo 16 lämnas in per post till adressen Lappträsk kommun,  Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.

Framlagt materialen:

Detaljplan
Beskrivning av detaljplanen
Program för deltagande och bedömning


21.8.2018

Planeringsarbete för utvidgning av Ingermansby företagsområde pågår.

Program för deltagande och bedömning finns framlagt under tiden 21.8.-21.9.2018 i Lappträsk kommungård/samservicepunkt, besöksadress: Lappträskvägen 20 A. Dokumenten finns även tillgängliga på denna webbsida.

Skriftliga åsikter ska senast 21.9.2018 klo 14 lämnas in per post till adress Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 LAPPTRÄSK.

Framlagt materialen:

Program för deltagande och bedömning