Ingermansby

Nordväst i Lappträsk invid stranden, i Ingermansby, finns två bostadsområden nära varandra Sjökulla 1 och Sjökylla 2. Områdena ligger invid träskets strand, i den kulturhistoriska miljön kring herrgården Sjökulla. På området för Sjökulla herrgård finns ett gym, en fotbollsplan, en hundpark och en allmän bastu, som flitigt används av kommuninvånarna och med möjlighet till isvakbad under vintern. På cykelavstånd till kommunens service och strålande vägförbindelser till riksväg 6.

Området på kartan

Tomter till salu i Sjökulla 1 området:

                       

Adress Reg.nr och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende € / m2 Status
Gyllingsvägen 2 1:103 De Geer 1 781 17810 €/890,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Gyllingsvägen 3 1:106 Kniper 1 512 15120 €/756,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Gyllingsvägen 5 1:105 Wrede 1 512 15120 €/756,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Inspektörsvägen 4 1:100 Lode 1 674 16740 €/837,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Gyllingsvägen 4 1:102 Ramsay 1 429 14290 €/714,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här

På tomterna får man bygga: 400 kvadratmeter per tomt. Våningsantal är 1, därtill får man bygga en vindsvåning som motsvarar 2/3 av byggnadens våningsyta.
Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningsavgifter enligt giltig prislista
Profil: plan mark, äng
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av: Byggande och planläggning

Sjökulla byggnadsanvisning
Sjökulla detaljplan och detaljplaneändring
Sjökulla beskrivning av detaljplan

Tomter till salu i Sjökulla 2 området:

                       

Adress Reg.nr och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende € / m2 Status
Enehjelmsvägen 2 1:108 Silkkiuikku 1 482 14820 €/741,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 4 1:109 Kyhmyjoutsen 1 361 13610 €/680,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 6 1:110 Tavi 1 361 13610 €/680,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 5 1:20 Suutari 1 436 14360 €/718,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 12 1:113 Telkkä 1 523 15230 €/761,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här

På tomterna får man bygga: 400 kvadratmeter per tomt. Våningsantal är 1, därtill får man bygga en vindsvåning som motsvarar 2/3 av byggnadens våningsyta.
Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningsavgifter enligt giltig prislista
Profil: plan mark, åker
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av: Byggande och planläggning

Sjökulla byggnadsanvisning
Sjökulla detaljplan och detaljplaneändring
Sjökulla beskrivning av detaljplan

Nordväst i Lappträsk invid stranden, i Ingermansby, finns två bostadsområden nära varandra Sjökulla och Ingermansby.

På området för Sjökulla herrgård finns ett gym, en fotbollsplan, en hundpark och en allmän bastu, som flitigt används av kommuninvånarna och med möjlighet till isvakbad under vintern.

Vägen till Kapellby är fyra kilometer. Fastän tomterna är nya hör Ingermansby till en av de äldsta bosättningsområdena i kommunen.

Byns centrum är Sjökulla herrgård, som grundades på 1300-talet, och den har under sin händelserika historia bl.a. fungerat som kronans herrgård, säteri, rikets första finskspråkiga jordbruksskola, krigssjukhus, alkoholistanstalt, flyktingcentral och numera som civiltjänstcentral.

På området fanns även Sankt Lars kapell, som omnämns första gången på 1400-talet, men man känner inte till var den exakt fanns.

I Ingermansby finns även föreningshuset Midgård, som används av byborna för hobbyverksamhet, samt en bilverkstad.

                                                 

Teknisk direktör

Kristiina Tikkala
044 720 8652
kristiina.tikkala[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk