Ingermansby

Nordväst i Lappträsk invid stranden, i Ingermansby, finns två bostadsområden nära varandra Sjökulla 1 och Sjökylla 2. Områdena ligger invid träskets strand, i den kulturhistoriska miljön kring herrgården Sjökulla. På området för Sjökulla herrgård finns ett gym, en fotbollsplan, en hundpark och en allmän bastu, som flitigt används av kommuninvånarna och med möjlighet till isvakbad under vintern. På cykelavstånd till kommunens service och strålande vägförbindelser till riksväg 6.

Tomter till salu i Sjökulla 1 området:

                       

Adress Reg.nr och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende € / m2 Status
Gyllingsvägen 2 1:103 De Geer 1 781 17810 €/890,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Gyllingsvägen 5 1:105 Wrede 1 512 15120 €/756,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Inspektörsvägen 4 1:100 Lode 1 674 16740 €/837,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Gyllingsvägen 4 1:102 Ramsay 1 429 14290 €/714,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här

På tomterna får man bygga: 400 kvadratmeter per tomt. Våningsantal är 1, därtill får man bygga en vindsvåning som motsvarar 2/3 av byggnadens våningsyta.
Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningsavgifter enligt giltig prislista
Profil: plan mark, äng
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av: Byggande och planläggning

Tomter till salu i Sjökulla 2 området:

                       

Adress Reg.nr och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende € / m2 Status
Enehjelmsvägen 2 1:108 Silkkiuikku 1 482 14820 €/741,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 4 1:109 Kyhmyjoutsen 1 361 13610 €/680,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 6 1:110 Tavi 1 361 13610 €/680,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 5 1:20 Suutari 1 436 14360 €/718,00 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här
Enehjelmsvägen 12 1:113 Telkkä 1 523 15230 €/761,50 € 10,00 € Ledig Reservera tomten här

På tomterna får man bygga: 400 kvadratmeter per tomt. Våningsantal är 1, därtill får man bygga en vindsvåning som motsvarar 2/3 av byggnadens våningsyta.
Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningsavgifter enligt giltig prislista
Profil: plan mark, åker
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av: Byggande och planläggning

Kommundirektör

Tiina Heikka
044 720 8686
tiina.heikka[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Förvaltningsdirektör

Susanne Sjöblom
019 510 8631
susanne.sjoblom[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk