Idétävlingens resultat

Idétävlingen för Lappträsk centrum och strandområden har avslutats och i täten kom två förslag: Kotipelto och Naapurusto.

Till tredje plats valdes förslaget Hepokatti.

3 bidrag valdes ut för att lösas in: Aavan laidalla, Keidas och Kyläunelmia.

Dessutom beslot tävlingsjuryn att ge Viiru & Pettson ett hedersomnämnade.

Du hittar planscherna och beskrivningarna av alla vinnande tävlingsbidrag här!

Kotipelto (delad andra plats)

Förklaringar

Planscher

”Ett omsorgsfullt och vackert presenterat förslag, där det nuvarande åkerlandskapet i Tallbackaområdet omfattar fyra öar av egnahemshus och små flervåningshus som baseras på boende i bolagsform, med gemensamma lek-, gårds- och parkeringsplatser.”

Skapare:

Sami Viktröm (Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy / ARK-house arkkitehdit Oy)

Aino Aspiala (Aino Landscaping Oy)

Arbetsgrupp:

landskapsarkitekt Alli Hurmola

arkitekt Harri Pakarinen

visualiserad av Tatu Brummer

Naapurusto (delad andra plats)

Förklaringar

Planscher

”Ett förslag med många olika alternativ och idéer, där det öppna landskapet från Lappträskvägen till träsket har identifierats som värdefullt. Strandparken kommer att skapa en ny zon med öppna och halvöppna landskap, vilket drastiskt kommer att förändra de gamla gränserna mellan öppna och slutna landskap, men om det lyckas kan det passa bra in i by- och träsklandskapet.”

Skapare:

Lasse Olaste (OLARK Oy)

 


Hepokatti (tredje plats)

Förklaringar

Planscher

”Förslaget är tydligt presenterat och illustrativt. För det mesta har viktiga synpunkter identifierats och bevarats. Planen domineras av fristående hus och stöds väl av den nuvarande byhelheten och landskapsstrukturen. Byggandet vid Tallbackas strand har en tydlig gårdszon, vilket gör det möjligt att skapa ett nytt gränssnitt som är hållbart till landskapet.”

Skapare:

Timo Veijonsuo


Aavan laidalla (inlöst)

Förklaringar

Planscher

”Vid fastställandet av utgångspunkterna har utgångspunkter, attraktionsfaktorer och potentiella invånarprofiler för byn identifierats mycket väl. På Tallbackaområdet finns småhustomter, kolonilotter och en container för distansarbete.”

Skapare:

Santeri Paronen

Lotta Syväniemi

Keidas (inlöst)

Förklaringar

Planscher

”Förslaget innebär att två halvcirkelformade småhusområden byggs vid Tallbackas strand. Dessa når ut mycket nära till träsket. Mellan dem har en intressant parkförbindelse som leder till stranden föreslagits, som skulle kunna utnyttja de befintliga träden som finns på platsen.”

Skapare:

Lasse Olaste (OLARK Oy)

Kyläunelmia (inlöst)

Förklaringar

Planscher

”Ett självsäkert och vackert presenterat förslag, vars huvudidé är att bygga två bostadskilar med småhustomter nära stranden i Tallbackaområdet.”

Skapare:

Luo arkkitehdit Oy

Arbetsgrupp:

Miia Mäkinen

Virve Väisänen

Riikka Kuittinen

Mikko Kämäräinen

Laura Sipilä

Aki Hirvikangas

Nelly Isopahka

Viiru & Pettson (hedersomnämnande)

Förklaringar

Planscher

”Ett förslag som erbjuder mångsidiga lösningar för småhusboende, där småhus på 1–2 våningar har placerats på Tallbackaområdet på vissa ställen till och med på ett alltför enkelt sätt. Den gröna förbindelsen och dikena mellan Parkgatan och församlingshemmet är en bra insikt. Det finns en strandstig på stranden och skaparen har presenterat flera olika idéer (t.ex. grillplats, vindskydd, fågelskådningsplattform) om vad som kan finnas på strandområdet om det inte längre används inom jordbruket.”

Skapare:

Heljä Nieminen

Havu Järvelä

Niilo Tenkanen