Ideakilpailun tulokset

Lapinjärven kirkonkylän keskustan ja ranta-alueiden ideakilpailu on tullut päätökseen, ja ideakilpailun kärkeen sijoittui kaksi ehdotusta: Kotipelto ja Naapurusto.

Kolmannelle sijalle valittiin ehdotus Hepokatti.

Lunastettavia kilpailutöitä valittiin 3 kappaletta: Aavan laidalla, Keidas ja Kyläunelmia.

Lisäksi kilpailun tuomaristo päätti myöntää kunniamaininnan edotukselle Viiru & Pettson.

Kotipelto (toinen jaettu palkinto)

Selostus

Planssit

”Viitseliäästi ja kauniisti esitetty ehdotus, jossa Tallbackan alueen nykyiseen peltomaisemaan sijoittuu neljä yhtiömuotoiseen asumiseen perustuvaa pientalo- ja pienkerrostalosaareketta yhteisine leikki- sekä piha- ja paikoitusalueineen.”

Tekijät:

Sami Viktröm (Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy / ARK-house arkkitehdit Oy)

Aino Aspiala (Aino Landscaping Oy)

Työryhmä:

maisema-arkkitehti Alli Hurmola

arkkitehti Harri Pakarinen

visualisoija Tatu Brummer

Naapurusto (toinen jaettu palkinto)

Selostus

Planssit

”Runsaasti erilaisia vaihtoehtoja ja ideoita tarjoava ehdotus, jossa avoin maisematila Lapinjärventieltä järvelle on tunnistettu arvokkaaksi. Rantapuistosta syntyy uusi avoimen ja puoliavoimen maisematilan vyöhyke, joka muuttaa voimakkaasti vanhaa avoimen ja suljetun maisematilan rajausta, mutta onnistuessaan voi liittyä hyvin kylään ja järvimaisemaan.”

Tekijä:

Lasse Olaste (OLARK Oy)

 


Hepokatti (kolmas sija)

Selostus

Planssit

”Ehdotus on selkeästi esitetty ja havainnollinen. Tärkeät näkymät on pääosin tunnistettu ja haluttu säilyttää. Pientalovaltainen suunnitelma tukeutuu hyvin nykyiseen kyläkokonaisuuteen ja maisemarakenteeseen. Tallbackan rantaan sijoittuvalla rakentamisella on selkeä pihavyöhyke, joka mahdollistaa uuden maisemallisesti kestävän rajapinnan syntymisen.”

Tekijä:

Timo Veijonsuo


Aavan laidalla (lunastettu)

Selostus

Planssit

”Lähtökohtien asettelussa on tunnistettu erittäin hyvin kirkonkylän lähtökohtia, vetovoimatekijöitä sekä mahdollisia asukasprofiileja. Tallbackan alueelle on sijoitettu omakotitontteja sekä viljelypalstoja ja etätyökontti.”

Tekijät:

Santeri Paronen

Lotta Syväniemi

Keidas (lunastettu)

Selostus

Planssit

”Ehdotus tuo Tallbackan rantaan kaksi puolikaaren muotoon sijoittuvaa pientaloaluetta, jotka kurottavat hyvin lähelle järveä. Niiden väliin on esitetty rantaan johtava kiinnostava puistoyhteys, joka voisi hyödyntää olevaa tontin puustoa.”

Tekijä:

Lasse Olaste (OLARK Oy)

Kyläunelmia (lunastettu)

Selostus

Planssit

”Varmaotteinen ja kauniisti esitetty ehdotus, jonka pääajatuksena ovat Tallbackan alueelle sijoittuvat, lähelle rantaa kurottavat kaksi asuinkiilaa erillispientalotontteineen.”

Tekijät:

Luo arkkitehdit Oy

Työryhmä:

Miia Mäkinen

Virve Väisänen

Riikka Kuittinen

Mikko Kämäräinen

Laura Sipilä

Aki Hirvikangas

Nelly Isopahka

Viiru & Pettson (kunniamaininta)

Selostus

Planssit

Monipuolisia pientaloasumisen ratkaisuja tarjoava ehdotus, jossa Tallbackan alueelle on sijoitettu 1–2 kerroksista pientalorakentamista paikoin jopa liiankin suoraviivaisella tavalla. Puistokadun ja seurakuntakodin väliin sijoittuva viheryhteys ojineen on hyvä oivallus. Rannassa on rantapolku ja tekijä on esittänyt useita erilaisia ideoita (esim. grillipaikka, laavu, lintujenkatselulava), mitä ranta-alueella voi olla, jos se ei ole enää viljelyskäytössä.

Tekijät:

Heljä Nieminen

Havu Järvelä

Niilo Tenkanen