Lapinjärven kirkonkylän keskustan ja ranta-alueiden ideakilpailu

Kilpailun järjestää Lapinjärven kunta yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailu järjestetään yleisenä suppeana ideakilpailuna.

**Tutustu kilpailuohjelmaan täällä**

Lapinjärvi on pian 450-vuotias itäisellä Uudellamaalla, Kymenlaakson rajalla sijaitseva kaksikielinen kunta tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. Kunnan kirkonkylä on idyllinen, vanhojen rakennusten ja vehmaiden vaahteroiden vihreä taajama. Lapinjärven poikkeuksellisen hyvin historiallisessa asussaan säilynyt kirkonkylä on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Kirkonkylä on rakentunut vanhan maantien varteen Lapinjärven itärannalle. Museovirasto on listannut kirkonkylän yhdeksi Suomen merkittävimmistä kulttuurihistoriallisista kirkonkyläympäristöistä.

Kilpailun tarkoituksena on löytää erilaisia vaihtoehtoja kirkonkylän alueen jatkosuunnittelun, kaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. Tavoitteena on saada kylämiljöön kannalta, maisemallisesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti hyviä ja oivaltavia ratkaisuja, jotka tukevat elinvoiman ja asumisen kehitystä kirkonkylällä.  Kilpailuehdotuksessa on huomioitava valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.

Kilpailu on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (2016/1397) mukainen suunnittelukilpailu. Kilpailusta on julkaistu hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa / TED-tietokannassa osoitteessa https://ted.europa.eu. Kilpailusta ilmoitetaan myös kilpailun verkkosivuilla sekä SAFAn Arkkitehtiuutisissa, verkkosivujen kilpailukalenterissa ja muissa viestikanavissa.

Tällä hetkellä Lapinjärvellä asuu noin 2 600 asukasta, joista 850 asuu kirkonkylällä. Rauhallisuutensa ansiosta Lapinjärvi on houkutteleva asuinkunta erityisesti lapsiperheille, sekä hyvän saavutettavuuden takia muuallakin työssä käyville ja monipaikkaiselle asumiselle. Työelämän jo jättäneille Lapinjärvi tarjoaa rauhallisen ja kauniin elinympäristön.

Kilpailualue rajoittuu Lapinjärveen, jonka ranta-alue on tällä hetkellä viljelyskäytössä. Luonto kaikissa olomuodoissaan on lähellä kilpailualuetta. Lapinjärven kirkonkylän vanhat ja suojellut rakennukset, niin asuin- kuin julkiset rakennukset, muodostavat lämminhenkisen ja herttaisen kylämiljöön ja antavat hyvät lähtökohdat uuden, kauniin asutuksen ja julkisten rakennusten suunnittelulle. Lapinjärvellä, kilpailualueella tai sen välittömässä läheisyydessä, sijaitsevat päiväkoti sekä molempien kieliryhmien alakoulut.

Ideakilpailun tavoitteena on saada toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja alueen kehittämisestä kaavoituksen ja päätöksenteon pohjaksi. Alueen kehittämiseen haetaan ratkaisua kokonaissuunnitelmalla, jossa havainnollistetaan uudis-, täydennys- ja korvaavaa rakentamista, asuinrakentamisen, julkisten tilojen ja ulkotilojen mittakaavaa, järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Tavoitteena on lisätä Lapinjärven kirkonkylän elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta erityisesti asumispaikkana. Kirkonkylän tulisi nykyistä enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia järven rannalla. Massoittelun ja arkkitehtuurin tulee vahvistaa maalaismaista kylämaisemaa ja elävöittää kirkonkylän ja kylänraitin kokonaisilmettä. Lapinjärven kirkonkylän tulevaisuus tulee nähdä elävänä, aitona ja monipuolisena kirkonkylänä, jonka elinvoimaisuus takaa kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin jatkossakin.

Tavoitteena on löytää rakentamisen mahdollisuuksia siten, että ne ovat sopusoinnussa valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden kanssa. Tavoitteena on kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ympäristö, jossa on helppo elää kestävällä tavalla.

Maastokatselmus

Maastokatselmus järjestetään 14.12.2022 klo 11:00-13:00. Maastokatselmus alkaa Lapinjärven kunnan kunnantalolta, osoitteesta Lapinjärventie 20A josta lähdemme kiertämään kilpailualuetta ensin lähempänä kunnantaloa jonka jälkeen siirrymme kävellen Tallbackan alueelle.

Aikataulu:

30.11.2022 – SAFA Ideakilpailu avautuu muodollisesti, jolloin Lapinjarvi.fi sivuilla kilpailuohjelma luettavissa. Sivuilla myös ohjeet webinaariin ilmoittautumiseen

14.12.2022 – Kilpailualueen maastokatselmus klo 11:00-13:00.

15.12.2022 – Webinaari SAFA Ideakilpailusta sekä sen taustoista, etenemisestä ja kilpailualueesta. Webinaarissa esiintyvät Lapinjärven kunnan kunnanjohtaja Jarkko Sorvanto sekä tekninen johtaja Kristiina Tikkala.

9.1.2023 – Kilpailuun liittyvien kysymyksien vastaanotto päättyy klo 15:00. KYSYMYSTEN VASTAANOTTO PÄÄTTYNYT!

23.1.2023 – Lapinjarvi.fi sivuilla julkaistaan vastaukset saatuihin kysymyksiin.

17.3.2023 – Kilpailutöiden sisäänjättö.

*29.3.2023 – 28.4.2023* – HUOM Aikataulu on muuttunut ja kilpailutyöt ovat kommentoitavissa 29.3.-28.4.2023. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida kaikkia ehdotuksia verkkosivuilla Lapinjarvi.fi ennen tuomariston ratkaisua. Määräaikaan mennessä saatu palaute annetaan tuomaristolle tiedoksi.

Ideakilpailun lopulliset tulokset ratkeavat kesäkuussa 2023.

Ilmoittautuminen webinaariin:

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan 15.12. järjestettävään webinaariin, niin tulee sinun ilmoittautua sähköpostitse. Kutsumme erikseen webinaariin ainoastaan sähköpostitse ilmoittautuneet henkilöt häiriötekijöiden minimoimiseksi. Julkista linkkiä webinaariin ei julkaista.

Kun olet ilmoittautunut webinaariin sähköpostitse, saat 15.12. linkin samaan sähköpostiin, jonka kautta ilmoittauduit webinaariin.

Webinaari alkaa 15:30 ja päättyy 17:00.

Webinaarin päätyttyä nauhoitus on katsottavissa Lapinjärven kunnan kotisivuilla, Ideakilpailu osiossa.

Kuvamateriaali kilpailualueesta ja liitteet saatavilla seuraavista linkeistä:

Liite 1.1 Pohjakarttayhdistelmä (skp)

Liite 1.2 Pohjakartta rakennukset (dwg)

Liite 1.3 Pohjakartta rakennukset ja maasto (dwg)

Liite 1.4 Pohjakartta kilpailualue ja kiinteistöjen rajat (dwg)

Liite 1.5 Pohjakartta A3 (kilpailu- ja tarkastelualueen rajaus, kunnan maanomistus) 1:5000 (pdf)

Liite 2.1 Ortoilmakuva 1:5000 (jpg)

Liite 2.2 Ortoilmakuva ja kilpailualueen nimistöä (pdf)

Liite 3 Viistoilmakuva kuvaupotuksen pohjaksi (jpg)

Liite 4 Muita viistoilmakuvia alueesta, v. 2022, kuvaaja Henrik Lund (jpg)

Liite 5 Maantasokuvia kilpailualueelta (jpg)

Liite 6 Lapinjärven muistiystävällinen kirkonkylä yleissuunnitelma 2019 (pdf)

Seuraavat ohjelma-asiakirjat on ladattavissa Lapinjärven karttapalvelusta https://lapinjarvi.karttatiimi.fi

Liite 8 Yleiskaavakartta ja-määräykset
Liite 9 Asemakaavarajat ja -määräykset
Liite 10 Kilpailualue ympäristöineen, opaskartta
Liite 11 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Kilpailutöiden sisäänjättö:

Kilpailutyöt tulee palauttaa määräaikaan mennessä (17.3.2023) sähköpostitse osoitteeseen ideakilpailu(at)lapinjarvi.fi

Palkinnot:

Palkintoina jaetaan 55 000 euroa seuraavasti:

  1. Palkinto 20 000 euroa
  2. Palkinto 15 000 euroa
  3. Palkinto 10 000 euroa

Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5 000 euroa. Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Tuomaristo:

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa tuomaristo, johon kuuluvat:

Lapinjärven kunnan nimeäminä:

  • Kim Jordas, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tuomariston puheenjohtaja
  • Göran Wallén, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
  • Pirkko Kukkurainen, arkkitehti SAFA
  • Maria Vickholm, lehtori, kunnanhallituksen nimeämä edustaja

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:

  • Helka-Liisa Hentilä, prof., arkkitehti SAFA
  • Emilia Saatsi, arkkitehti SAFA, maisema-arkkitehti

Lisätiedot:

Jarkko Sorvanto, kunnanjohtaja – 044 720 8655, jarkko.sorvanto(at)lapinjarvi.fi

Kristiina Tikkala, tekninen johtaja – 044 720 8652, kristiina.tikkala(at)lapinjärvi.fi