Tietoa talousvedestä

Vedenottamot ja verkosto

Kunnallisen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosto kattaa Kirkonkylän, Pukaron, Kimonkylän, Heikinkylän, Harsbölen, Ingermaninkylän, Rutunin ja Porlammin alueet. Verkoston pituus on n. 95 km. Kunnallisen vesihuoltolaitoksen verkostosta on runkovesijohtoyhteys Loviisaan, Loviisan Seudun Vesi Oy:n verkostoon.

Lapinjärven vedenhankinta perustuu pohjaveden käyttöön. Laitoksella on kaksi omaa vedenottamoa (Porlammilla ja Pukarolla) sekä yksi varavedenottamo poikkeustilanteita varten (Kirkonkylä). Vettä ostetaan myös Loviisan Seudun Vesi Oy:ltä.

Veden käsittely

Porlammin ja Pukaron vedenottamoilla vedenkäsittelynä on sooda-alkalointi ja UV-desinfiointi. Lisäksi molemmilla vedenottamoilla on hypokloriitin pumppauslaitteisto, jota voidaan käyttää tarvittaessa verkostoon johdettavan veden desinfiointiin.

Veden laatu ja laadun valvonta

Veden laatua valvotaan jatkuvasti sekä viranomaisvalvontana että laitoksen omana käyttöseurantana. Näytteenotolla taataan, että vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset.

Lapinjärvi sijaitsee rapakivialueella, mistä johtuen raakaveden fluoridipitoisuus on verrattain korkea (0,7…1,5 mg/l). Talousveden laatuvaatimuksissa fluoridin enimmäisarvo on 1,5 mg/l.