Kysymykset ja vastaukset

Tältä sivulta löydät ideakilpailun tiimoilta esitetyt kysymykset ja vastaukset. Huomioithan, että ideakilpailun kilpailualueeseen liittyviä pohja- ja julkisivupiirustuksia on myös saatavilla ideakilpailun kilpailusivujen yhteydessä.

 

Tontteja koskevat kysymykset

Kysymys 1: Onko tontti 407–405–8–12 kaupungin omistuksessa vai yksityinen?

Vastaus: Tontti on yksityisen omistuksessa.

 

Kilpailua ja kilpailualuetta yleisesti koskevat kysymykset

Kysymys 2: Kuinka monta kerrosta kylän rakennuksissa on? Onko lähtötietona mahdollista saada rakennusten kerrosluvun sisältävä kantakartta?

Vastaus:

 • Kylän rakennuksissa on yleensä enintään kaksi kerrosta. Pienkerrostalossa kunnantalon yhteydessä on kolme kerrosta.
 • Tällaista kantakarttaa ei valitettavasti ole mahdollista saada.
 • Google Mapsin kautta on nähtävissä joitain tienäkymiä, joista ilmenee myös rakennuskannan ilme ja koko.

 

Kysymys 3: Voiko Lukkarinpuistosta järjestää julkisen jalankulun yhteyden Vesitorninmäelle?

Vastaus: Yhteyttä voidaan esittää. Toteuttaminen vaatii kuitenkin yhteisymmärrystä yksityisen maanomistajan kanssa.

 

Kysymys 4: Voiko kilpailun tarkastelualueelle osoittaa rakentamista/toimintoja?

Vastaus: Myös tarkastelualueelle voi osoittaa varsinaiselle kilpailualueelle esitettyjä ideoita tukevaa rakentamista/toimintoja. Niiden toteutuskelpoisuuden arviointi tehdään toisessa prosessissa.

 

Kysymys 5: Mitkä ovat Lapinlahden kunnan pitkän aikavälin suunnitelmat ja toiveet tulevaisuuden asukasmäärän ja palveluiden kehityksen suhteen?

Vastaus: Lapinjärven kunnan pitkän aikavälin suunnitelmat ja toiveet asukasmäärästä ovat kasvavat, samoin palveluiden toivotaan kehittyvän positiivisesti. Tällä hetkellä asukasmäärä on ollut laskeva, joten nykytaso on ensimmäinen tavoite ja sen jälkeen muutaman kymmenen henkilön kasvu vuosittain.

 

Pohjapiirustuksia, tiedostoja ja karttatietoja koskevat kysymykset

Kysymys 6: Voiko koulurakennuksista, koulun liikuntahallista ja vanhasta paloasemasta saada pohjapiirustuksia sekä julkisivuja?

Vastaus:

 • Kaikista kiinteistöistä ei ole valitettavasti löydettävissä kattavasti piirustuksia kunnan arkistossa.
 • Käytettävissä olevat piirustukset on lisätty kilpailun nettisivulle.

 

Kysymys 7: Vaikuttaisi siltä, että Lapinjärvestä on olemassa lähtötietona toimitettua karttaa tarkempi pohjakartta? Onko tätä tarkempaa ja informatiivisempaa pohjakarttaa mahdollista saada käyttöön?

Vastaus: Kunnalla ei valitettavasti ole käytössä lähtötietona toimitettua karttaa tarkempaa pohjakarttaa.

 

Kysymys 8: Onko paloasemasta mahdollista saada pohjapiirroksia, jotta rakennuksen hyödyntämistä olisi helpompi arvioida?

Vastaus:

 • Paloaseman tontin uusi käyttö voidaan suunnitella tässä kilpailussa.
 • Kaikista kiinteistöistä ei ole valitettavasti löydettävissä kattavasti piirustuksia kunnan arkistosta.
 • Käytettävissä olevat piirustukset on lisätty kilpailun nettisivulle.

 

Kysymys 9: Löytyykö alueesta 3D-mallia?

Vastaus: Ei valitettavasti löydy.

 

Kysymys 10: Mikä on SketchUp-muodossa olevan pohjakarttayhdistelmän oikea mittakaava? Voitaisiinko se julkaista uudelleen 1:1 mittakaavassa? Tiedoston mittayksikkö on millimetri, mutta kartan mittasuhteet eivät voi olla oikein millään metrisellä kertoimella. Esimerkiksi kirkkorakennuksen päädyn leveys on 277 mm.

Vastaus:

 • Tiedosto on ainoastaan avattu SketchUp:ssa ja tallennettu SketchUp-tiedostoksi. Kartta on Maanmittauslaitoksen toimittama ja mittakaavassa 1:1.
 • Vastaava materiaali löytyy dwg-tiedostoista.

 

Kysymys 11: Löytyykö pohjakartasta tarkempaa versiota maanmittauslaitoksen kartan sijalle (esim. Lapinjärven kunnan kantakartta)?

Vastaus: Kunnalla ei valitettavasti ole käytettävissä tarkempaa versiota maanmittauslaitoksen kartan sijaan.

 

Kysymys 12: Topografiasta: topografiset viivat näyttävät olevan tasaisia, meillä on vielä joitain pisteitä korkeudella sivuston läpi, mutta voitteko vahvistaa topografisten viivojen välisen korkeusetäisyyden?

Vastaus: Maastokäyrien väli on 5 m, mutta joukossa on katkoviivalla esitettyjä apukäyriä (väli 2,5 m), joiden viivatyyppi ei välttämättä välity cad-ohjelmissa. Lapinjärven karttapalvelun (https://lapinjarvi.karttatiimi.fi) maastokarttatasolta voi käydä tarkistamassa viivatyypit. (Paksulla yhtenäisellä viivalla esitetyt johtokäyrät ovat 20 m välein.)

 

Rakennuksia ja niiden kuntoa ja käyttötarkoitusta koskevat kysymykset

Kysymys 13: Onko koulurakennuksista, koulun liikuntahallista tai vanhasta paloasemasta laadittu kuntotutkimuksia?

Vastaus: Osasta on tehty tutkimuksia, joissa on tullut esille erityisesti rakentamisaikaan liitettävissä olevia riskirakenteita. Kilpailun yhtenä tarkoituksena on löytää uudelle koulukeskukselle sopiva sijainti. Nykyisiin koulurakennuksiin tai niiden tilalle voi sijoittaa muuta toimintaa.

 

Kysymys 14: Mitkä ovat Tallbackan tontin rakennusten (3 kpl) käyttötarkoitukset?

Vastaus:

 • Tallbackan kiinteistöllä on vain yksi (1) rakennus, joka on todettu teknisesti hyvin huonokuntoiseksi. Viereisellä seurakunnan tontilla on kaksi (2) rakennusta, mutta tämä tontti ei kuulu kilpailualueeseen.
 • Rakennus on entinen suomenkielinen pappila. Rakennus on ollut tyhjillään usean vuoden ajan.

 

Kysymys 15: Mikä on seurakuntatalon rooli osana kylän toiminnallisuuta ja onko heillä toiveita tai tarpeita oman alueensa suhteen?

Vastaus: Seurakuntatalo ei sijaitse kilpailualueella. Seurakunnalla on jatkossakin ilmeisesti nykyisenlaista toimintaa kiinteistöllä.

 

Kysymys 16: Paloaseman vieressä olevassa talossa toimii joidenkin lähteiden mukaan hammaslääkäri ja kadun puoleinen pihan osa vaikuttaa luoteeltaan julkiselta. Mikä on rakennuksen toiminto ja onko talo asuinkäytössä tällä hetkellä?

Vastaus: Paloaseman vieressä olevassa rakennus on yksityisen omistuksessa ja asuinkäytössä.

 

Kysymys 17: Peltotien ja Helsingintien välissä on maatila/rakennuksia. Alue on asemakaavassa merkitty maatalousalueeksi (M). Mikä on rakennusten nykyinen käyttötarkoitus ja onko alueella asumista? Onko tiedossa alueen kehittämistä rajoittavia tekijöitä?

Vastaus:

 • Kyseessä on tarkastelualue, johon voi tässä kilpailussa osoittaa uusia toimintoja, mutta niiden toteuttaminen tapahtuu eri prosessissa.
 • Peltotien varrella on omakotiasutusta.
 • Peltotien ja Helsingintien välissä ei ole maatilaa/rakennuksia. Lainvoimaisen asemakaavan mukaan alue on maatalousaluetta.
 • ELY-keskus on parhaillaan laatimassa suunnitelmaa Vt6:n parantamiseksi välillä Koskenkylä-Kouvola. Tässä suunnitelmassa esitetään ohituskaistoja, mutta suunnitelma ei ole vielä täsmentynyt.
 • Muita alueen kehittämistä rajoittavia tekijöitä ei ole tiedossa.

 

Kysymys 18: Lapinjärventien ja Männistöntien risteyksessä on liiketilaa / liikenneasema? Alue on asemakaavassa merkitty LHA. Mikä on alueen ja rakennuksien nykyinen toiminto ja käyttöaste? Onko tiedossa alueen kehittämistä rajoittavia tekijöitä?

Vastaus:

 • Kyseessä on tarkastelualue, johon voi tässä kilpailussa osoittaa uusia toimintoja, mutta niiden toteuttaminen tapahtuu eri prosessissa.
 • Alueella sijaitsee entinen linja-autoasema. Kiinteistössä toimii tällä hetkellä kunnan omistaman kiinteistöyhtiön vuokralaisina liiketiloja, kuten pitseria ja fysikaalinen hoitolaitos.
 • Alueen kehittämistä rajoittavia tekijöitä ei ole tiedossa.

 

Kysymys 19: Voiko Mäntylä II vieressä olevan rivitalon esittää purettavaksi?

Vastaus: Rivitalo Mäntylä I on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa. Mäntylä I:n tontille voi myös suunnitella toimintoja siltä varalta, että tontti palautuisi kunnalle 3 vuoden kuluttua.

 

Kysymys 20: Onko eri asumismuodoille autopaikkanormia / suositusta?

Vastaus:

 • Autopaikkanormia/suositusta ei anneta. Kilpailuohjelmassa on kerrottu, että julkista liikennettä ei juurikaan ole ja sen vuoksi on varauduttava riittäviin pysäköintimahdollisuuksiin.
 • Voidaan arvioida, että tarvitaan vähintään 2 autopaikkaa/asunto.

 

Kysymys 21: Interventioalueeksi merkitty talo Tallbackanin alueella, voidaanko se purkaa vai pitääkö se säilyttää?

Vastaus: Kiinteistö on teknisesti erittäin huonossa kunnossa ja tulee ilmeisesti joka tapauksessa purettavaksi.

 

Kysymys 22: Voimmeko ehdottaa joidenkin rakennusten purkamista hankkeen kiinnostaviksi alueiksi rajatuilla alueilla, kuten siellä olevat koulut, vai pitäisikö ne säilyttää ja käyttää vain muihin tarkoituksiin?

Vastaus:

 • Purkamista voi ehdottaa.
 • Kilpailun yhtenä tarkoituksen on löytää uudelle koulukeskukselle sopiva sijainti. Nykyisiin koulurakennuksiin tai niiden tilalle voi sijoittaa muuta toimintaa.

 

Kysymys 23: Voimmeko ehdottaa purkamista tai toimenpiteitä millä tahansa yksityisellä alueella ympäri kaupunkia?

Vastaus: Purkamista voi ehdottaa myös yksityisellä alueella, jos se tukee kilpailualueelle ehdotettuja ideoita ja ratkaisuja.

 

Kuva liittyy kysymyksiin 24 ja 25

Kysymys 24: Onko tämä rakennus Tallbackan alueella sijaitseva huonokuntoinen asuinrakennus? (Kohta 1)

Vastaus: Kohta 1 on Tallbackan alueella sijaitseva teknisesti erittäin huonokuntoinen rakennus.

 

Kysymys 25: Vesitornin alueella sijaitsevat kaksi rakennusta, missä käytössä nämä ovat? Ovatko purettavissa? (Kohta 2)

Vastaus: Kohta 2. Vesitornin alueella olevat kaksi rakennusta ovat yksityisessä omistuksessa ja Telecom Finlandin puhelinliikennettä palvelevassa käytössä.

 

Rakennusten- ja maanomistusta koskevat kysymykset

Kysymys 26: Onko kunnan maanomistuskartta ajan tasalla? Kunta ei näköjään omista päiväkodin eikä kirjaston tonttia? Kuka omistaa 6- tien reuna-alueet? Mitä seurakunta omistaa? Ja niin edelleen? Paljastakaa kaikki, kiitos.

Vastaus:

 • Kunta omistaa päiväkodin ja kirjaston tontin.
 • Kilpailualuetta koskeva kunnan maanomistuskartta on ajan tasalla.
 • Vt 6:n reuna-alueet ovat valtion omistuksessa.
 • Seurakunta omistaa käytössään olevan seurakuntakeskuksen tontin.

 

Kysymys 27: Kuka omistaa paloaseman vieressä olevan rivitalon (Koulupolku) ja mikä on sen toiminto tällä hetkellä? Kartan mukaan maanomistus näyttäisi kulkevan talon keskeltä.

Vastaus: Paloaseman vieressä on kaksi asuintaloa. Toinen niistä (Omenalehto) on kunnan omistuksessa ja teknisesti erittäin huonossa kunnossa. Toinen rakennus on yksityisessä omistuksessa.

 

Kysymys 28: Voimmeko muuttaa yksityistä omaisuutta julkiseksi tai sen osia luodaksemme yhteyttä julkisten tilojen välille?

Vastaus: Tässä kilpailussa voi ehdottaa perusteltuja muutoksia. Niiden toteutuminen on eri prosessi.

 

Koulurakennuksia koskevat kysymykset

Kysymys 29: Koulun mitoitukseksi on ilmoitettu 5000 br-m2. Lisäksi on mainittu muita tukitoimintoja: esikoulu, täydentävä varhaiskasvatus, iltapäivähoito, nuorisotoimintaan tarkoitetut tilat sekä kunnan toimintoja palveleva keskuskeittiö. Sisältyykö mainitut toiminnot tähän 5000 br-m2 mitoitukseen?

Vastaus:

 • Mitoitus on suuntaa antava, tarkempi suunnittelu tilojen käytöstä puuttuu.
 • Kilpailussa on tarkoitus saada uuden koulukeskuksen sijainti.
 • Koulukeskuksessa annetaan opetusta 200-250 oppilaalle kahdessa kieliryhmässä, mikä tulee huomioida.
 • Kokonaisuuden suunnittelussa on otettava huomioon kilpailuohjelmassa luetellut toiminnot.

 

Kysymys 30: Onko koululle autopaikkanormia / suositusta?

Vastaus: Lähtöoletuksena on, että henkilöstölle pitää voida osoittaa pysäköintipaikka työpäivän ajaksi. Voidaan arvioida, että koulukeskuksessa työskentelee noin 30 henkilöä.

 

Kilpailutöitä koskevat kysymykset

Kysymys 31: Saako vitosplanssille sijoittaa mitä tahansa havainnollistavaa materiaalia?

Vastaus: Saa; kilpailijat huomioivat työpanoksessaan kilpailun suppean luonteen.

 

Kysymys 32: Onko planssien määrää mahdollista lisätä?

Vastaus:

 • Ei, kilpailun planssimäärä on 4-5, ja mahdollisesti ylimääräiset planssit poistetaan kilpailuehdotuksista ennen arvostelua.
 • Planssien maksimimäärä on 5 kpl.

 

Kysymys 33: Saako muille plansseille sijoittaa selventävää materiaalia, mm. kaavioita?

VastausSelventävä materiaali toivotaan keskitettävän plansseille 1 ja 2, sillä etenkin planssien 1 ja 2 kartoilla on tärkeä näyttää kilpailu- ja tarkastelualueiden liittyminen ympäristöönsä.

 

Kysymys 34: Tuleeko kilpailun sihteeri vahvistussähköpostia lähetyksen yhteydessä?

Vastaus: Kilpailutöiden palauttamisesta lähetetään vahvistusviesti.

 

Kysymys 35: Vahvista enimmäismäärä a3-sivuja, joista 5 sivua sivuilla 4–5 sisältää ehdotuksen merkittävän osan alasuunnitelman ja muuta havainnollistavaa materiaalia

Vastaus: A3-kokoisten planssien enimmäismäärä on 5 kpl, ja osasuunnitelma sekä muu kilpailuehdotusta havainnollistava materiaali on tarkoitus keskittää planssille 4 sekä tarvittaessa lisäplanssille 5.

 

Kysymys 36: Selvennä A4-dokumentin kokoa, kuinka monta sanaa enintään

Vastaus: Selostuksen pituutta ei ole rajattu, mutta kilpailijoita pyydetään keskittymään ratkaisun kannalta oleellisten pääperiaatteiden selostamiseen.