Husulanmäki

Husulanmäen kaavehdotus on hyväksytty valtuustossa 13.2.2019.

28.9.2018

Lapinjärven kunnan tekninen lautakunta asettaa nähtäville Husulanmäen (entinen Metlan alue) ja Ingermaninkylän teollisuusalueen laajennuksen asemakaavaehdotukset. Molemmat kaavaehdotukset ja niihin liittyvä aineisto on nähtävillä 29.9.-29.10.2018 välisen ajan Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä osoitteessa Lapinjärventie 20 A. Asiakirjat löytyvät myös kunnan internetsivuilta osoitteesta www.lapinjarvi.fi/fi/palvelut/rakentaminen_ja_kaavoitus
Kirjalliset muistutukset kaavaehdotuksista voi jättää maanantaihin 29.10.2018 klo 16.00 mennessä yhteispalvelupisteeseen, sähköpostilla osoitteeseen johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lapinjärven kunta, aluearkkitehti Johanna Hyrkäs, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI.
Lisätiedot: aluearkkitehti Johanna Hyrkäs, puh. 044 700 3142, sähköposti: johanna.hyrkas@lapinjarvi.fi

Husulanmäen (entinen Metlan alue) kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto on ollut nähtävillä 29.9.-29.10.2018 välisen ajan Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä osoitteessa Lapinjärventie 20 A. Kaikki materiaali löytyy myös tältä internetsivulta.

KAAVAEHDOTUSMATERIAALIT

Kaavakartta
Kaavaselostus

Liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys/Jere Salminen
Liite luontoselvitykseen/Jere Salminen
Aikaisemmissa vaiheissa annetut palautteet ja niiden vastineet
Kaavaluonnosvihko

AIEMMAT SELVITYKSET:

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002)   yhteydessä laaditut selvitykset:
–          Valtatien 6 melualuekartta
–          Luontoselvitys ja -kartta
–          Maisemaselvityskartta
–          Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi
–          Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta

Arviolausunto Husulanmäen alueen rakennuksista, ISS Proko Intra Oy, 14.3.2011
Puustokartoitus Husulanmäeltä, Lapinjärven kunta 2015


18.1.2018

Lapinjärven Husulanmäen kaavoitustyö on käynnissä. Suunnitelma pohjautuu arkkitehtiopiskelija Hanna Jahkosen voittoisaan diplomityöhön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.6.-4.8.2017 ja siitä saatiin yksi kuntalaismielipide jonka pohjalta suunnitelmaa on kehitetty, uusi versio alla.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto on nähtävillä 18.1.-23.2.2018 välisen ajan Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä, osoitteessa Lapinjärventie 20 A. Kaikki materiaali löytyy myös tältä internetsivulta.

Kunta järjestää asiasta avoimen yleisötilaisuuden keskiviikkona 31.1.2018 klo 18. Tilaisuus pidetään kunnantalolla. Tervetuloa kuulemaan lisää, keskustelemaan ja kertomaan mielipide.

Kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta voi jättää perjantaihin 23.2.2018 klo 14.00 mennessä yhteispalvelupisteeseen, sähköpostilla osoitteeseen kunta@lapinjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI.

 

KAAVALUONNOSMATERIAALIT:

Kaavaluonnosvihko
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aluesuunnitelma 1:2000

KAAVATYÖTÄ VARTEN TEHDYT SELVITYKSET:

Luontoselvitys/Jere Salminen
Liite luontoselvitykseen/Jere Salminen

AIEMMAT SELVITYKSET:

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002)   yhteydessä laaditut selvitykset:

–          Valtatien 6 melualuekartta
–          Luontoselvitys ja -kartta
–          Maisemaselvityskartta
–          Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi
–          Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta

Arviolausunto Husulanmäen alueen rakennuksista, ISS Proko Intra Oy, 14.3.2011

Puustokartoitus Husulanmäeltä, Lapinjärven kunta 2015

Valtatien 6 tiesuunnitelma välillä Rutumi-Kimonkylä


17.11.2016

Uusi innovatiivinen asuinalue Lapinjärvelle!

Lapinjärven kunta ja Aalto-yliopisto ovat yhdessä suunnitelleet uutta asuinaluetta Lapinjärvelle. Alueella yhdistyvät perinteinen puurakentaminen ja uudet asumisratkaisut ihmislähtöisen kunnan hengessä.

Aalto-yliopiston opiskelijoiden Hanna Jahkosen ja Emma Kuokan toimesta entiselle Metsäntutkimuslaitoksen alueelle (”Husulanmäki”) järven rantaan on kehkeytynyt kaksi vaihtoehtoista maankäytön suunnitelmaa. Näistä vaihtoehdoista yksi tullaan käyttämään alueen kaavoituksen pohjana. Alueen tontit tulevat näillä näkymin myyntiin vuonna 2018.

Alueen suunnittelussa on otettu huomioon alueen historia ja lähiympäristö. Suunnitelman keskeisimpiä teemoja ovat luonto, yhteisö sekä perinteen yhdistäminen nykyaikaiseen puurakentamiseen. Asuinalueen kohderyhmä on eri-ikäiset ihmiset. Uusia ihmislähtöisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi asukkaiden yhteisiä piha-alueita.

Husulanmäki

Tutustu suunnitelmiin :
Emma Kuokka: Puukylä
Hanna Jahkonen:
Perinne voimavarana

(pdf:t ovat isokokoisia – lataaminen kestää hetken)