Trafik och vägar

Kollektivtrafik

Bussarnas tidtabeller http://www.matkahuolto.fi/sv/. Observera att Pohjolan Liikenne stannar vid Helsingforsvägens rv6, ramp. De andra turerna stannar vid busshållplatsen vid Mehiläipesä/Teboils gårdsplan.

Matkahuolto Reittiopas

Appen Resesökning och Biljetter

 

Vägarnas underhåll

Lämna en annons om jobbet som utförs på gator och allmänna områden

Statens vägar: Trafikverket underhåller riksväg 6 och vägarna som går genom byarna.

Genom att ringa till Vägunderhållarens linje 0200 2100 kan man meddela on problem som  förmedlas till entreprenören som sköter underhållet av vägen. Störningar som hindrar och märkbart försvårar trafiken åtgärdas genast.

Kommunen underhåller småvägarna i tätorterna som har byggnadsplan. Meddelanden om störningar kan meddelas under arbetstid (7.00-15.30) till arbetsledaren i tekniska byrån tel: 044 720 8658. Under veckoslut till dejournummer 050 347 7990.

 

Enskilda vägar

På glesbygdsområden sköts underhållet av privata väglag.

Lappträsk har över 145 kilometer privata vägar som underhålls av 39 registrerade väglag.

På grund av en lagändring som steg i kraft i början på året är väglag skyldiga att anmäla information om ensilda vägar till Lantmäteriverket:  https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/bruksanvisningar-av-e-tjanster/bruksanvisningar-fastighetsdatatjansten/enskilda-vagar och Väylä via denna blankett: http://vayla.fi/yksityistiet.

Från och med år 2020 är anmälan om uppgifter till registren villkor för att få kommunens bidrag.