Avfallshantering

AVFALLSHANTERING

Serviceuppgifter för avfallshantering

Lappträsk kommun är delägare i Kymenlaakson Jäte Oy, som ansvarar för kommunens avfallshantering, och kommunen har överfört avfallshanteringstjänsten till Kymenlaakson Jäte Oy.

Kymenlaakson Jäte Oy producerar bland annat följande avfallshanteringstjänster: ekopunkter (återvinningsbara avfallspunkter), avfallsstationstjänster, hantering av farligt avfall för hushåll samt olika kompletterande insamlingssystem. Korsmalms avfallsstation ligger i Lappträsk, där tar man emot sorterat avfall som inte kan placeras bland hushållsavfall. Du kan hämta högst ett släpvagnslass åt gången.

Kymenlaakson Jäte Oy tar också hand om avfallsrådgivning och information till invånarna.

Avfallsrådgivning
Tel. 05 744 3473
E-mail: asiakaspalvelu(at)kymenlaaksonjate.fi

Tilläggsuppgifter om Kymenlaakson Jäte Oy, tel. 05 744 3400
Till Kymenlaakson Jäte Oy:s sidor

Avfallstransporter

I Lappträsk kommun är avfallstransporter för bostads- och fritidsfastigheter organiserade av fastighetsägaren. Alla fastigheter som används måste ingå i en organiserad avfallstransport och beställa avfallstransporter direkt från ett licensierat avfallstransportföretag.

Avfallshanteringens myndighetsuppgifter

Aktieägarna i Kymenlaakson Jäte Oy har inrättat en gemensam avfallshanteringsmyndighet, Kymene Avfallsnämnd, som verkar enligt principen som en värdkommun under Kouvola stad. Avfallsnämnden beslutar vid frågor om avfallshanteringens myndighetsärenden, såsom bestämmelser om avfallshantering, avfallstransportsystem och avgifter. Dessutom är myndigheternas uppgifter t.ex. beslut om tömningsintervall av avfallsbehållare och hantering av påminnelser relaterade till avfallshanteringsavgifterna. Avfallshanteringens myndighetsuppgifter överfördes till Kymene Avfallsnämnd den 1.5.2012.

De nya avfallshanteringsbestämmelserna trädde i kraft den 1.6.2023. Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Lappträsk, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyttis och Vederlax.

Myndighetens uppgifter för avfallshanteringsärenden är centraliserade till Kymene Avfallsnämnd, för mer information, vänligen kontakta Leena Rautiainen, avfallshanteringschef, tfn +358 20 6158 143  vardagar från kl 8 -15.

Avfallshanteringsbestämmelser

Kommunala avfallshanteringsbestämmelser_från 1.6.2023

Kymmene avfallsnämnd meddelande_maj 2022

 Övervakningsuppgifter för avfallshanteringen

Avfallshanteringen övervakas av byggnads- och miljövårdsnämnden, som verkar under Lovisa stad i miljövårdsfrågor inom Lappträsk. Vid frågor angående avfallshanteringens övervakningsuppgifter kontaktas Lovisa stads miljövårdsbyrån.

Ekoavgifter