Industri- och lagerområdet vid Korsbron

Korsbro industri- och lagerområde är ett lugnt företagsområde nästan längs med riksväg 6. Området ligger i ett tätortsområde cirka 2 km från kommuncentrumet.

Granska tomterna på kartan.

Tomter till salu i industri- och lagerområdet vid Korsbron:

                       

Tomterna i området är ännu inte delade, så tomtdelningen är vägledande.

Nr. Areal m2 Byggrätt m2 Försäln.pris/arrende
1. 7 700 3 080 38500 €/925 € Reserverad
2. 8 900 3 560 44500 €/2225 € Reservera tomten här
3. 9 500 3 800 47500 €/2375 € Reserverad
4. 8 300 3 320 41400 €/2075 € Reservera tomten här
5. 5 000 2 000 25000 €/1250 € Reservera tomten här
6. 5 100 2 040 25500 €/1275 € Reservera tomten här
7. 6 200 2 480 31000 €/1550 € Reservera tomten här
8. 6 900 2 760 34500 €/1725 € Reservera tomten här
9. 5 500 2 200 27500 €/1375 € Reservera tomten här

Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningsavgifter enligt giltig prislista
Plan: Detaljplan
Profil: Plan mark
Omgivning: Åker
Anvisningar för byggnadssätt: Nej

Kommundirektör

Tiina Heikka
044 720 8686
tiina.heikka[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Näringssekreterare / Projektarbetare

Jonna Nygård
044 720 8697
jonna.nygard[at]lapinjarvi.fi

Förvaltningsdirektör

Susanne Sjöblom
019 510 8631
susanne.sjoblom[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk