Industri- och lagerområdet vid Korsbron

 

Korsbro industri- och lagerområde är ett lugnt företagsområde nästan längs med riksväg 6. Området ligger i ett tätortsområde cirka 2 km från kommuncentrumet.

Granska tomterna på kartan.

Tomterna i området är ännu inte delade, så tomtdelningen är vägledande.

Tomtens namn Adress Tomtens storl. m2 Byggrätt m2 Pris, € Arrende, €
1 Korsbrovägen 7700 3080 38 500 1925
2 Korsbrovägen 8900 3560 44 500 2225
3 Korsbrovägen 9500 3800 47 500 2375
4 Korsbrovägen 8300 3320 41 400 2075
5 Korsbrovägen 5000 2000 25 000 1250
6 Korsbrovägen 5100 2040 25 500 1275
7 Korsbrovägen 6200 2480 31 000 1550
8 Korsbrovägen 6900 2760 34 500 1725
9 Korsbrovägen 5500 2200 27 500 1375

Kommundirektör

Tiina Heikka
044 720 8686
tiina.heikka[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Näringssekreterare / Projektarbetare

Jonna Nygård
044 720 8697
jonna.nygard[at]lapinjarvi.fi