Räddningsverket

Räddningsverket i Östra Nyland: www.iupela.fi

Nödnumret 112

Jourhavande brandinspektör

Jourhavande brandinspektören ger råd och anvisningar angående förebyggandet av olyckor, egen beredskap, samt svarar på frågor angående byggandet av mindre fastigheter (egnahemshus, sommarboststäder och dyligt). Jourhavande brandinspektören har även hand om lov till att ordna fyrkverkeri, mindre allmäntillställningar (under 1000 personer) samt lov för tillfälliga inkvarteringar.
Läs mera www.iupela.fi

Brandstationen i Kapellby Lappträsk

I Lappträsk Kapellby tjänstgör biträdande brandkåren på Lovisa -Lappträsk verksamhetsområde. Biträdande brandkåren utför räddningsuppgifter på sitt område och förstavård inom akut sjukvård.

Brandstationen består av ett hallutrymme för fyra bilar och ett utrymme för utbildning. Utrymmet har befolkningsskyddsutrustning och fungerar som ledningscentral under undantagsförhållanden.

Porlom FBK utför också brand- och räddningsarbete.