Räddningsverket

Räddningsverket: www.iupela.fi

Räddningsverkhet i Östra Nyland

Lovisavägen 55, 07800 Lappträsk

I Lappträsk Kapellby tjänstgör biträdande brandkåren på Lovisa -Lappträsk verksamhetsområde. Biträdande brandkåren utför räddningsuppgifter på sitt område och förstavård inom akut sjukvård.

Brandstationen består av ett hallutrymme för fyra bilar och ett utrymme för utbildning. Utrymmet har befolkningsskyddsutrustning och fungerar som ledningscentral under undantagsförhållanden.

Porlom FBK utför också brand- och räddningsarbete.

 

Jourhavande brandinspektör

Jourhavande brandinspektören ger råd och anvisningar angående förebyggandet av olyckor, egen beredskap, samt svarar på frågor angående byggandet av mindre fastigheter (egnahemshus, sommarboststäder och dyligt).

Jourhavande brandinspektören har även hand om lov till att ordna fyrkverkeri, mindre allmäntillställningar (under 1000 personer) samt lov för tillfälliga inkvarteringar.

Läs mera: www.iupela.fi

 

Allmänt nödnummer 112

Var och en kan genom sitt eget agerande förhindra olyckor och farliga situationer, förbereda sig för olika farosituationer och delta i räddningsverksamhet. I lagen om räddningsverksamhet ingår flera bestämmelser som berör varje enskild individ. I en nödsituation bör man varna personer i fara, slå alarm och inleda räddningsverksamheten enligt bästa förmåga.

Ladda ner appen 112 Suomi!