Invandrar tjänster

Vår uppgift är att ta emot och främja integrationen för både kvotflyktingar och de asylsökande som fått uppehållstillstånd och på egen hand flyttar till kommunen.

Vi erbjuder dig handledning och rådgivning i praktiska frågor.

Kom ihåg att reservera tid innan du ko

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

Om du kommer till Finland från Ukraina på grund av Rysslands attack, kan du vistas i landet visumfritt, ansöka om tillfälligt skydd eller ansöka om asyl.

Läs de uppdaterade anvisningarna

Meddela Migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina

Blanketter och direktiv:

Välkommen till Finland

Welcome to Finland Guide