Veckan för barnens rättigheter 2023

Veckan för barnets rättigheter firas den 20.–26. november under temat ”Barn har rätt till välbefinnande”.

Veckan för barnets rättigheter firas i Lappträsk av många olika aktörer. Veckan för barnets rättigheter syns i skolorna, småbarnspedagogiken, ungdoms-, idrotts-, biblioteks- och kulturtjänsterna samt i kommunernas sociala medier. Flaggorna vajar för barnen på veckan för barnets rättigheter 20.11.2023. Lappträsk kommun deltar i Barn med på jobbet- dagen den 24.11.2023.

Vi bjuder också in alla våra samarbetspartners att delta. Låt oss tillsammans bygga en synlig Vecka för barnets rättigheter och låta barns röster höras!

I lågstadieskolorna ordnas bland annat morgonöppningar, temadagar, frågesporter och spel och vi bekantar oss med barnets rättigheter på många olika sätt. Eleverna har själva fått delta i planeringen av Veckan för barnets rättigheter. Daghemmet Trolldalen har också beaktat barnens önskemål och barnen har varit med och planerat verksamheten. Under Veckan för barnets rättigheter fokuserar daghemmet särskilt på barnens känslomässiga färdigheter.

Lappträsks bibliotek deltar i Veckan för barnets rättigheter genom att donera en egen bok till alla förstaklassister i Lappträsk. Biblioteket ordnar en bokutdelningsfest för både finsk- och svenskspråkiga förstaklassister. Dessutom har biblioteket en utställning som berättar om barns rättigheter och om barn och ungas liv i flyktingläger.

Information om temat och veckan för barnets rättigheter finns på webbplatsen www.lapsenoikeuksienviikko.fi

Barnet har rätt till välmåendet

Enligt Världshälsoorganisationen WHO består hälsan av fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Också ur FN:s barnkonventions synvinkel bör barns och ungas välmående granskas och främjas på bred front: barnet har rätt till bland annat hälsa, tillräckligt med mat, social trygghet, en tillräcklig levnadsstandard, en hälsosam och trygg miljö, utbildning samt till vila, lek och fritid.

Under året lyfts olika aspekter och synvinklar på välmåendet fram i kommunikationen och materialet om barnets rättigheter. I val av temat har vi lyssnat på barn och ungas tankar och önskemål. Under de senaste åren har flera överlappande kriser – klimatkrisen, coronapandemin och kriget i Ukraina – belastat barn och ungas ork och välmående. Psykisk hälsa kommer att ha en särskild prioritering i 2023.

Upplevelsen av delaktighet är en viktig del av välmåendet: att man tillhör en grupp och kan påverka sitt liv och sin omgivning stärker barnens och de ungas välmående – och vice versa; det gör ont att bli utestängd och förbisedd. Under året vill kommunikationsnätverket för barnets rättigheter på olika sätt uppmuntra i synnerhet barn och unga med olika slags utgångspunkter, livssituationer och bakgrunder att diskutera och berätta vad exakt deras välmående bygger på.

Temaveckan ordnas av kommunikationsnätverket för barnets rättigheter som består av barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå och församlingar samt statliga aktörer. Nätverket samordnas av Centralförbundet för Barnskydd.

Följ kommunikationen om barnets rättigheter också i sociala medier: