Miljöhälsovård

Miljöhälsovården övervakar, förebygger och avlägsnar hälsofaror i livsmiljön. Dessutom informerar den invånarna i området om hur man skyddar sig mot hälsofaror i livsmiljön och hur man kan förebygga dem.

Miljöhälsovården har också uppgifter som rör djurens välfärd.

Den viktigaste kontaktuppgifter:

Internetsivut: porvoonymparistoterveydenhuolto.fi

Epost: ymparistoterveydenhuolto(at)porvoo.fi

Kontorets besöksadress: Tekniikankaari 1 A, 06100 PORVOOOBS! boka tid i förväg.

Jourhavande hälsoinspektör: tel. 040 168 8844, vardagar kl. 9–12

Livsmedelstillsyn