Förebyggande rusmedelsarbete

Förebyggande rusmedelsarbete avser verksamhet för att förebygga och minska de skador som riskkonsumtion av alkohol, användning av droger och tobaksprodukter samt skadligt penningspel orsakar. Syftet med arbetet är att främja välbefinnande, hälsa och säkerhet, de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna.Det förebyggande rusmedelsarbetet är en lagstadgad uppgift för kommunerna.

I praktiken innebär det bland annat förebyggande åtgärder, kommunikation och möjliggöra trygga och trivsamma vardagsmiljöer samt hobby- och aktivitetsmöjligheter för olika målgrupper.

________________________________________________________________________________________________________

Tips om olika länkar

EHYT rf – Stöd för olika livssituationer

Välfärdskoordinator

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi