Främjande av välbefinnande och hälsa

Främjande av välbefinnande och hälsa är en av kommunens viktigaste uppgifter. Kommunen erbjuder möjligheter till ett aktivt och välmående liv i en trygg och trivsam livsmiljö. Kommunerna erbjuder en ren och hälsosam livsmiljö och ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Kommunens partner i främjandet av välbefinnandet är välfärdsområden, frivilliga, samfund, organisationer, företag och församlingar.

Uppgiften att främja välbefinnande är omfattande och kräver ett förvaltningsövergripande samarbete. Välfärdsberättelsen har utarbetats av en förvaltningsövergripande och kommunövergripande och sektorövergripande styrgrupp och arbetsgrupp för välfärdsarbete (HYTE-styrgrupp och HYTE-arbetsgrupp).

Välfärdsberättelsen för 2017-2020 och Välfärdsplanen för 2021-2024 med bilagor samt Välfärdsberättelsen för barn och unga 2017-2020 och Välfärdsplanen 2021-2024 för barn och unga med bilagor finns här.

 

 

Välfärdskoordinator

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi