Främjande av välbefinnande och hälsa

Främjande av välbefinnande och hälsa är en av kommunens viktigaste uppgifter. Kommunen erbjuder möjligheter till ett aktivt och välmående liv i en trygg och trivsam livsmiljö. Kommunerna erbjuder en ren och hälsosam livsmiljö och ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Kommunens partner i främjandet av välbefinnandet är välfärdsområden, frivilliga, samfund, organisationer, företag och församlingar.

Uppgiften att främja välbefinnande är omfattande och kräver ett förvaltningsövergripande samarbete. Välfärdsberättelsen har utarbetats av en förvaltningsövergripande  och sektorövergripande styrgrupp och arbetsgrupp för välfärdsarbete (HYTE-styrgrupp och HYTE-arbetsgrupp).

Enkät om välfärd 2023 Lappträsk resultat

Välfärdsberättelse 2017–2020 och välfärdsplan 2021–2024

Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk

Välfärdsberättelse för barn och unga 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024

Välfärdsplanens åtgärdsmatris för Lappträsk barn och unga

___________________________________________________________________________________________________________________

Tips om olika länkar:

Livskraft för äldre – Livsmedelsverket

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Mielenterveystalo.fi

 

Välfärdskoordinator

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi