Ungdomsfullmäktige

Till Lappträsk ungdomsfullmäktige hör 4 lappträskbor, alla är intresserade av att påverka frågor som gäller ungdomar. Ungdomsfullmäktige tar del av Lappträsk kommuns beslutsfattande. De för vidare ungas intressen och deras önskemål gällande aktuella frågor i kommunen. Lappträsk ungdomsfullmäktige består av 15-17 åriga lappträskbor. 

Medlemmar i ungdomsfullmäktige verksamhetsperioden 2021-2023:

Kukka Mäkinen
Aino Huovinen
Edit Ahlgren
Alina Hämäläinen

 

Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll:

pöytäkirja 30.11.2021

Esityslista 30.11.2021

Pöytäkirja 2.11.2021