Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Lappträsk är kommunens officiella representant för ungdomar. Ungdomsfullmäktige är obunden representant för kommunens ungdomar både religiöst och politiskt. Ungdomsfullmäktige i Lappträsk har som uppgift att stöda ungdomarnas uppväxt och självständighet på lokal nivå och att främja ungdomarnas aktiva medborgarskap samt stärka deras sociala färdigheter och förbättra ungdomarnas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Medlemmar i ungdomsfullmäktige verksamhetsperioden 2018-2020:

Marius Lutz (ordförande)
Toivo Hämeenkorpi (vice ordförande)
Aleksi Pyykönen (sekreterare)
Tuukka Kallio

Vill du komma med i ungdomsfullmäktige? Ta kontakt med ledaren för ungdomsfullmäktige:

Ungdomsledare Pinja Helling
tel. 044 7193 010
pinja.helling(at)lapinjarvi.fi