Ungdomsfullmäktige

Till Lappträsk ungdomsfullmäktige hör 4 lappträskbor, alla är intresserade av att påverka frågor som gäller ungdomar. Ungdomsfullmäktige tar del av Lappträsk kommuns beslutsfattande. De för vidare ungas intressen och deras önskemål gällande aktuella frågor i kommunen. Lappträsk ungdomsfullmäktige består av 15-17 åriga lappträskbor. 

   

Medlemmar i ungdomsfullmäktige verksamhetsperioden 2021-2023:

Mia Ceder (ordförande)
Kukka Mäkinen (vice ordförande)
Nikita Masalkin
Aino Huovinen

Tidigare ungdomsfullmäktige möten:

Följande möte hålls den 11.5 kl.17.00

16.02.2022 klo 18.00

30.11.2021  kl. 18.00

2.11.2021  kl. 17.00

 

Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll:

pöytäkirja 30.11.2021

Esityslista 30.11.2021

Pöytäkirja 2.11.2021