Ungdomsfullmäktige

UNGDOMSFULLMÄKTIGE VAL 2024–2025

Vill du påverka? Ställ upp som kandidat till ungdomsfullmäktige!

Till Lappträsk ungdomsfullmäktige kan du söka med ifall du är en ungdom på 13–18 år då du blir invald och du bor i Lappträsk. Du kan vara studerande på en annan ort, men du måste vara skriven i Lappträsk.

Du kan ställa upp som kandidat till ungdomsfullmäktige under tiden 2.10.-31.10.2023. Valdagen är den 5.12.2023.

Ungdomsfullmäktige kandidatuppställnings blankett

VAD ÄR UNGDOMSFULLMÄKTIGE?

Lappträsk ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet organ som består av ungdomar i Lappträsk. Ungdomsfullmäktige:

  • för fram ungdomarnas åsikter och gör deras röst hörd
  • främjar ungdomarnas synlighet och position i kommunen och den kommunala beslutsfattningen
  • främjar ungdomarnas uppväxt- och levnadsförhållanden samt trivsel i kommunen
  • tar ställning till aktuella frågor, tar initiativ och ger uttalanden
  • medverkar och ordnar olika slags evenemang och kampanjer
  • samlas ungefär en gång i månaden

Lappträsk ungdomsfullmäktige har minst 4 och högst 9 medlemmar. Val ordnas endast ifall fler än 9 kandidater ställer upp. Ungdomsfullmäktige valperiod är två år.

Lappträsk ungdomsfullmäktige väljer representanter till bland annat kommunens nämnder och fullmäktige, där representanterna har rätt till närvaro och talan. Ungdomsfullmäktige väljer även sina representanter till ungdomsfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde.

Kommunen betalar mötesarvoden åt ungdomsfullmäktige ledamöterna enligt stadgan för mötesarvoden i Lappträsk kommun.

Kommunens ungdomsledare fungerar som handledare för Lappträsk ungdomsfullmäktige.

 

Lappträsk ungdomsfullmäktige ledamöter 2021–2023:

Kukka Mäkinen
Sisu Huovinen
Edit Ahlgren
Alina Hämäläinen

Mer information om verksamheten /ansökningar:
Ungdomsledare – Erica Wallén, 0447193010, erica.wallen@lapinjarvi.fi

Ungdomsfullmäktiges protokoll (på finska):

2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 10.2.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 1.3.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 22.3.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 12.4.2023

Nuorisovaltuusto Järjestäytymiskokous 26.4.2023 

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 8.9.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 25.9.2023