Ungdomsfullmäktige

1.1.2024 startade den nya mandatperioden för Lappträsk ungdomsfullmäktige, som består av åtta ungdomar.

Lappträsk ungdomsfullmäktigeledamöter 2024-2024

Edit Ahlgren, Ordförande
Olavi Paajonen, Viceordförande
Kevin Suda, Sekreterare
Reneya Peisa, Kassör
Alina Hämäläinen, Someansvarig
Emma Nygård, Ledamot
Jonatan Miettinen, Ledamot
Vera Wahrman, Ledamot

Ungdomsledare Erica Wallén fungerar som handledare för Lappträsk ungdomsfullmäktige.

Lappträsk ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet organ som består av ungdomar i Lappträsk. Ungdomsfullmäktige:

  • för fram ungdomarnas åsikter och gör deras röst hörd
  • främjar ungdomarnas synlighet och position i kommunen och den kommunala beslutsfattningen
  • främjar ungdomarnas uppväxt- och levnadsförhållanden samt trivsel i kommunen
  • tar ställning till aktuella frågor, tar initiativ och ger uttalanden
  • medverkar och ordnar olika slags evenemang och kampanjer
  • samlas ungefär en gång i månaden

Lappträsk ungdomsfullmäktige väljer representanter till bland annat kommunens nämnder och fullmäktige, där representanterna har rätt till närvaro och talan. Utöver dessa deltar representanter för ungdomsfullmäktige i arbetsgrupper som bl.a. UNICEF barnvänlig kommun och andra multiprofessionella grupper. Ungdomsfullmäktige väljer även sina representanter till ungdomsfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde. Kommunen betalar mötesarvoden åt ungdomsfullmäktige ledamöterna enligt stadgan för mötesarvoden i Lappträsk kommun.

Ungdomsfullmäktige mandatperioden är två år och ledamöterna väljs demokratiskt genom val. Till Lappträsk ungdomsfullmäktige hör minst 4 och högst 9 medlemmar.  Till ungdomsfullmäktige kan du söka med ifall du är en ungdom på 13–18 år då du blir invald och du bor i Lappträsk. Du kan vara studerande på en annan ort, men du måste vara skriven i Lappträsk.

Mer information om verksamheten:
Ungdomsledare – Erica Wallén, 0447193010, erica.wallen@lapinjarvi.fi

Ungdomsfullmäktiges protokoll (på finska):

2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 10.2.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 1.3.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 22.3.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 12.4.2023

Nuorisovaltuusto Järjestäytymiskokous 26.4.2023 

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 8.9.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 25.9.2023