11. Kyrkorna i Lappträsk

Kyrkorna i Lappträsk

Den första kyrkan i Lappträsk, S:t Lars kapell, uppfördes troligen i början av 1400-talet i Lappträsk by (nuv. Ingermansby).

Den omnämns första gången år 1414 och var en s.k. ridkyrka. Enligt uppgifter från år 1556 fanns ett kapell i Kapellby, kallat Matts kapell. Det var timrat av furor från platsen där det byggdes. År 1575 blev Lappträsk en självständig församling genom ett påbud av Sveriges kung Johan III.

Kyrkobyns nuvarande kyrkor byggdes med gemensamma krafter, trots lilla ofredens hunger och elände, och togs i användning år 1744. De byggdes på samma plats där den år 1663 byggda kyrkan hade stått Kyrkan antändes av blixten 1742 och brann ner.

Den större, svenska kyrkan (byggmästare Jacob Bäckman), företräder början av 1700-talets tydliga och vackra byggsätt. Den mindre är byggd för den finska församlingen och byggmästare var Erkki Kirkkala från Porlom.

Klockstapeln (byggår 1827) sägs vara planerad av C.L. Engel eller någon av hans elever. I klockstapeln finns två klockor.

På gravgården finns Gyllingska släktens gravkapell från 1827, där Carl F. Gylling med familj, från Rudom gård, vilar. På gravgården är också andra kända personer i Lappträsk begravda. Där finns också några ryska släkters gravar.

Gravgårdens stenmur byggdes genom talkoarbete år 1799. Årtalet finns inhugget i en sten i muren. Predikstolen i stora kyrkan är sevärd. Den gjordes 1745 av snickare Theito från Fredrikshamn.