Barn och ungdomar

Lappträsk ungdomstjänster

Ungdomstjänsterna ordnar mångsidig verksamhet för kommunens barn och unga, bl.a. öppen verksamhet på ungdomslokalen Nuokku och verksamhet under skolornas lov.

 

Eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Lappträsk kommun ordnar eftermiddagsverksamhet för elever på första och andra klass samt för elever med särskilt stöd.

Eftermiddagsverksamheten ordnas vid Kapellby skolan. Ansökningar lämnas in skriftligen för varje läsår i slutet av maj. Ansökningsblanketter finns tillgängliga från skolor och kan skrivas ut från kummunens hemsida. Ansökningarna returneras till skolorna.

 

LuLi – Lappträsk idrottare

Huvudfokus för verksamheten är kroppsövning för barn och ungdomar. LuLi ordnar till exempel friidrott, skidåkning och fotboll för barn och ungdomar.

lapptraskidrottare.net

facebook.com/Luli.info/

 

MLL Lappträsk

MLLs lokala föreningar erbjuder människor i alla åldrar möjlighet att delta i aktiviteter tillsammans med barn, ungdomar och familjer med barn.
Sini Lamberg-Onnila puh: 040 764 2919
E-post: lapinjarven.yhdistys@mll.fi

Familjecafé måndagar 10-12, Ängsvägen 4, 07800 Lappträsk
Om verksamheten meddelas på facebook

 

Ampun 4H yhdistys

Yhdistyksemme toimii lasten ja nuorten hyväksi Lapinjärvellä, Myrskylässä, Pukkilassa ja Orimattilassa. Toimintamuotona on mm. kerhotoiminta leirit, kurssit ja tempaukset.

ampu4h.fi

facebook.com/Ampun4h

 

Östnylands 4H verksamhet för barn och ungdomar

ostnyland.fs4h.fi/start

Byklubbar och verksamhet se webbsidan: ostnyland.fs4h.fi

Östnylands 4H, tel 050 467 8092

 

Lovisa Ryttare rf

loviisanratsastajat.fi

facebook.com/loviisanratsastajat

 

Loviisan ravinuoret

facebook.com/LoviisanRavinuoret

 

OK Trian

Tävlings-, konditions-, nybörjarorientering i Borgå och Lovisanejden. Föreningen är tvåspråkig. Nya medlemmar erhålls från deltagare i orienteringsskolor på våren och försommaren. Mer information finns på webbplatsen.

oktrian.fi

 

Borgånejdens musikinstitut

Lappträsk har ett samarbetsavtal med Borgånejdens musikinstitut, så invånarna i Lappträsk har möjlighet att ansöka som elev till musikinstitutet.

borga.fi/borganejdens-musikinstitut

 

Församlingen ordnar

Församlingens klubbverksamhet för barn och barnfamiljer, se de aktuella programmen här:

agricolaforsamling.fi

agricolanseurakunta.fi