Paddlingsrutter

Paddlingsrutten genom Forsby å

  • Längd 76 km.
  • Långfärdspaddling.
  • Forspaddling.
  • Rutten börjar vid Orimattila och Iittis gräns.

Från Orimattila går rutten 14 km längs Lanskinjoki till Villikkalanjärvi och därifrån längs naturkanaler till Säyhde och därifrån vidare till Pyhäjärvi. Rutten går totalt 13 km genom insjöar i Orimattila.

Från Pyhäjärvi flyttar vi oss till Lappträsk kommuns sida. Från Pyhäjärvi börjar den 38 km långa Forsby ån. Vackra lantbrukslandskaper, små stugor, lugna skogspartier, dammar och forsar är typiska egenskaper för den här sträckan av rutten. Särskilt början av sträckan är forsande, men går att ta sig ned för med kanot.

Från Lappträsk kommun fortsätter den sista sträckan av rutten till Lovisa, där Forsby å mynnar ut i havet. Rutten fortsättar i havet längs den skyddade Pernåviken till ruttens ändpunkt vid Pernå simstrand.

Varning: Exempelvis Käkikoskiforsen går inte att ta sig ned för, utan man ska gå runt den på vänster sida. Det är även värt att bekanta sig med forsarna från stranden innan man beger sig iväg för att paddla. Årstiden och nederbörden inverkar på forsarnas karaktär. Man kan gå runt forsarna ifall det inte går att ta sig ned för dem med kanot. Närmare information finns i paddlingsruttens karta.

Paddlingsrutten genom Tessjöån

  • Längd 60 km.
  • Rutten erbjuder utmaningar på olika nivåer.
  • Rutten startar på Iittis sida, nära gränsen till Lappträsk vid Kimobölevägens bro.

Från Lappträsk går rutten via Kimboböle, Pockar, Lindkoski, Hindersby, Bäckby och Labby till Harsböle.

Största delen av ruttens början är lätt att navigera.

Från Harsböle går rutten via Skogby till Lovisa.

Sträckan mellan Harsböle och Tessjö är svårast. Det går inte att gå runt de långa och steniga forssträckorna p.g.a. den svåra terrängen och den bebyggda stranden. Särskilt då vattnet är lågt är man tvungen att flotta och bära kanoten genom forsarna.

Den 12 km långa sträckan från Tessjö till Kullaviken och slutligen till ändpunkten i Jomalsundet på Skärgårdsvägens bro är lätt att paddla.