13. Byastråket

Byastråt

Museiverket har år 1993 uppgjort en lista där kyrkobyn är en av nationellt mest betydande kulturhistoriska miljöer.

Unikt i Lappträsk kyrkoby är dess miljö som är en helhet och väl bibehållen. Förutom den värdefulla bebyggda miljön finns det i kyrkobyn flera ståtliga gamla träd; ädelgranar, ekar, lindar, askar, lönnar, vanliga granar och tallar.

Byastråten är en gammal väg som leder från Forsby till Kapellby (kyrkobyn). Vägen fortsätter vidare via Pockar och Kimoböle till Elimä och Anjala. Man känner till vägen redan fr.o.m 1600-talet, men den är troligen äldre. Ända till början av 1900-talet fanns det i kyrkobyn ett tiotal större bondgårdar och ett antal stugor som beboddes av den obesuttna befolkningen.

På 1930-talet började man utveckal Lappträsk kyrkoby och man övergick från byggande i landsbygdsidyll till byggande av ett modernt kommuncentrum. Mittemot kyrkan finns ett hus i funkisstil som är byggt år 1937 för bank och apotek . Arkitekt Erik Lindroos, som även har planerat bl.a. huvudposten i Helsingfors, planerade huset.

Affärsbyggnaden mittemot ägd av köpman Viktor Andersson, d.v.s. nuvarande Lantbrukshandeln, utvidgade med en stenbyggnad år 1932. Mittemot lantbrukshandeln det vackra funkishuset, där hantverksaffären och caféet nu finns, är byggt år 1939. Invid den finns en byggnad av trä. . I huset fanns en butik redan på slutet av 1800-talet. Dåvarande köpman var Ivan Tarasoff. Senare stod huset länge tomt och var under rivningshot, men en driftig företagare köpte huset och renoverade det. Nu finns där en tandläkarmottagning, apoteket och en frisör.

Enligt sägen har köpman Tarasoff, som var född i Ryssland, till sina föräldrar år 1800 låtit bygga ett bostadshus. Huset är det röda stockhuset, Annelund, som finns mellan de båda funkishusen lite bakom. Huset har använts för många ändamål: i slutet av 1800-talet verkade Lappträsk första telefoncentral där, under åren 1929-1938 Sparbanken, 1951-1957 mottagning för privat- och skoltandläkare, 1970 och 80-talet en blomsterhandel, 2000-2006 som caféoch nu privat hem.

Riksväg 6 togs offentligt i bruk år 1961 och i och med det ändrade kyrkobyns ställning från att vara en genomgångsplats. Trafiken övergick till den nya omfartsvägen och räddade byamiljön från breddning av vägar och byggnaderna fick stå kvar utan att flyttas från byastråten.