Lapinjärven Harrastamisen Suomen malli

Lapinjärven kunta on mukana valtakunnallisessa harrastamisen Suomen malli -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valikoituu aina lasten ja nuorten toiveiden mukaan, joita kartoitetaan vuosittain. Oppilaiden harrastuskerhotoiveita tulevalle kerhokaudelle 2024-2025 on kartoitettu harrastuskyselyn kautta, johon oppilaat ovat saaneet vastata koulussa.

Lapinjärven kunnassa järjestetään viikoittaisia harrastuskerhoja alakoulujen oppilaille koko lukuvuoden ajan. Huoltajille ja oppilaille tiedotetaan harrastuskerhoista mm. Wilman kautta.

Kerhon jälkeen oppilaalla on mahdollisuus saada taksikuljetus kotiin, jos oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen. Koulukuljetusoppilaan kuljetustarve ilmoitetaan aina kerhoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistujat ovat vakuutettuja harrastustoiminnan aikana.

Lapinjärven harrastamisen mallia koordinoidaan kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa ja toimintaa kehitetään yhteistyössä koulujen ja harrastustoimijoiden kanssa. Lukuvuoden 2023-2024 hankekoordinaattoreina ja yhteyshenkilöinä toimivat kunnan nuoriso-ohjaaja Erica Wallén ja Hyvinvointikoordinaattori Tiia Gustavson.

 

Harrastuskerhotoiminta lukuvuosi 2023-2024

Lukuvuoden 2023-2024 viimeiset kerhokerrat pidetään viikolla 20 (13.-17.5.), jonka jälkeen kerhotoiminta jää kesätauolle.

Lukuvuoden aikana oppilaat ovat saaneet osallistua jalkapallokerhoon, luontoseikkailukerhoon ja taidekerhoon sekä kaksikieliseen sirkuskerhoon ja Minecraftkerhoon.

Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta kerhotoiminnasta, eli vastaathan palautekyselyymme viimeistään 31.5.2024, linkin kautta: https://forms.office.com/e/LfKTF4pmEi

Tietoa syksyn kerhotoiminnasta annetaan elokuussa, kun koulut alkavat.

 

Lisätietoja harrastamisen Suomen mallista:

https://harrastamisensuomenmalli.fi/

 

Nuoriso-ohjaaja

Erica Wallén
044 7193010
erica.wallen[at]lapinjarvi.fi
Lapinjärventie 20A, 07800 Lapinjärvi

Hyvinvointikoordinaattori

Tiia Gustavson
044 720 8689
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi