5. Brofogdas – Vänrikin puustelli

Brofogdas – Vänrikin puustelli

Brofogdas on tiettävästi kunnan vanhin, käytössä oleva asuinrakennus.

Nimi Brofogdas on peräisin 1620-luvulta. Rahvaan eli tavallisen kansan ja aatelisten velvollisuuksiin kuului teiden ja siltojen rakentamisen lisäksi niiden kunnossapito: kivien poistaminen, kuoppien täyttäminen ja ojitus. Hoitovelvollisuuden noudattamista valvoivat siltavoudit (brofogde=siltavouti). Pyhtään hallintopitäjän ensimmäinen siltavouti Erik Fransinpoika asui Lapinjärven kirkonkylässä ja talo sai nimensä hänen mukaansa.

1700-luvulla Brofogdaksesta tuli vänrikin puustelli. Puustelli tarkoittaa tilaa, jonka kruunu antoi upseerin, papin tai muun virkamiehen asuttavaksi. Nykyinen Brofogdas on muodostettu kahdesta talosta, vanhin osa on 1700-luvun alkuvuosilta. Samoilta ajoilta on peräisin vastapäätä oleva aitta.

1913-1957 Brofogdaksen tilalla toimi maamieskoulu. Nykyään Brofogdasta käytetään veteraanien ja kotiseutuyhdistyksen Lappträsk Hembygsföreningenin kokoontumis- ja näyttelytilana