Sponsorointi

Kunnanhallitus määrittää seuraavat periaatteet kunnan tekemälle sponsoroinnille 6.2.2023 alkaen:

 • Kunnan sponsorointikohteisiin kuuluvat urheilua, liikuntaa ja terveitä elintapoja edistävät lapinjärveläiset urheilu- ja liikuntatoimijat sekä kulttuuria edistävät lapinjärveläiset kulttuuritoimijat
 • Kunnan myöntämä sponsorointiavustus on vuodessa enintään 300 euroa per henkilö/taho/joukkue. Lisäksi voidaan myöntää kuntosalin maksuton käyttöoikeus vuodeksi.
 • Sponsorointiavustusta on haettava kirjallisesti ja kunnanjohtaja päättää harkinnanvaraisen sponsorointiavustuksen myöntämisestä
 • Sponsorointiavustus voidaan myöntää vain hakijalle, joka on kirjoilla Lapinjärven kunnassa tai rekisteröity Lapinjärvelle avustuksen myöntämishetkellä
 • Sponsoroitavan henkilön on oltava vähintään 15-vuotta täyttänyt tai sponsoroitavan tahon/joukkueen on edustettava vähintään 15-vuotiaiden ikäluokkaa
 • Sponsoroitava hyväksyy, että kunta nostaa sponsoroinnin esille kunnan tiedotuksessa ja markkinoinnissa
 • Sponsoroinnista tehdään kirjallinen sopimus kunnan ja sponsoroitavan kesken
 • Sponsorointiavustus voidaan periä takaisin, mikäli sponsorointiavustuksen ehtoja ei ole noudatettu
 • Kunta saa kunnan logon kilpa- ja/tai verryttelyvaatteisiin tai muuten selkeästi esille sponsorointiin liittyen
 • Sponsoroitu tai sponsorointiavustuksen saaneen tahon edustaja sitoutuu tarvittaessa osallistumaan kunnan tapahtumiin markkinointimielessä (1 krt / vuosi)
 • Sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma valtakunnallinen myönteinen julkisuus Lapinjärven kunnalle ja sponsoroinnin edellytyksenä on urheilun ja liikunnan osalta kilpailullinen toiminta vähintään Suomen mestaruus – sarjatasolla tai vastaavalla tasolla sekä osoitettu kilpailullinen menestys tällä tasolla sekä kulttuurin osalta osoitettu korkealaatuinen kulttuuritoiminnan harjoittaminen.