Nuorisovaltuusto

Lapinjärven nuorisovaltuuston uusi toimikausi starttasi 1.1.2024 ja nuorisovaltuustossa on kahdeksan jäsentä.

Lapinjärven nuorisovaltuuston jäsenet 2024-2025:

Edit Ahlgren, Puheenjohtaja
Olavi Paajonen, Varapuheenjohtaja
Kevin Suda, Sihteeri
Reneya Peisa, Rahastonhoitaja
Alina Hämäläinen, Viestintävastaava
Emma Nygård, Jäsen
Jonatan Miettinen, Jäsen
Vera Wahrman, Jäsen

Lapinjärven nuorisovaltuuston ohjaajana toimii kunnan nuoriso-ohjaaja, Erica Wallén.

Lapinjärven nuorisovaltuusto, eli Nuva, on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, Lapinjärveläisten nuorten oma vaikuttajaryhmä, jonka tarkoitus on:

 • edistää nuorten osallistumis- vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia
  Lapinjärvellä.
 • toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa.
 • tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja
  kunnan eri toimielimille (mukaan lukien suora aloiteoikeus valtuustossa);
 • toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten ja nuorisotyötä tekevien
  tahojen kanssa
 • osallistua tapahtumien järjestämiseen
 • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, kunnanhallituksen ja
  muiden Lapinjärven kunnan toimielinten sille antamat tehtävät.
 • edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan
  toimielinten käsiteltäväksi.

Lapinjärven nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnan valtuustossa, lautakunnissa sekä jaostoissa. Sen lisäksi, nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat mm. UNICEF -lapsiystävällinen kunta koordinaatiotyöryhmään ja muihin moniammatillisiin verkostoihin. Lapinjärven nuorisovaltuustolla on myös edustus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuutetuille maksetaan kokouspalkkiot Lapinjärven kunnan kokouspalkkiosäännön mukaisesti.

Lapinjärven nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta ja jäsenet valitaan demokraattisesti vaaleilla. Nuvaan voidaan valita vähintään neljä ja korkeintaan yhdeksän jäsentä. Lapinjärven nuorisovaltuustoon voit hakea mukaan, jos olet valintahetkellä 13–18-vuotias, Lapinjärveläinen nuori. Voit olla opiskelijana toisella paikkakunnalla, mutta sinun täytyy olla kirjoilla Lapinjärvellä.

Lisätietoja nuvan toiminnasta:
Nuoriso-ohjaaja – Erica Wallén, 0447193010, erica.wallen@lapinjarvi.fi

 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat:

2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 10.2.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 1.3.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 22.3.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 12.4.2023

Nuorisovaltuusto Järjestäytymiskokous 26.4.2023 

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 8.9.2023

Nuorisovaltuusto pöytäkirja 25.9.2023