Kulttuurikasvatussuunnitelma Ketunpolku

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta kunnassa toteutetaan. Se edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kulttuurin ja taiteen saavutettavuudessa ja kokemisessa.

Lapinjärven kulttuurikasvatussuunnitelma Ketunpolku kattaa kunnan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen luokka-asteet 1–6. Nimen Ketunpolku lapset ovat itse valinneet äänestämällä. Suunnitelma sisältää vierailuja kulttuuritapahtumiin, retkiä lähiympäristöön sekä päiväkodissa, kouluissa tai lähiympäristössä tapahtuvia työpajoja. Työpajat tutustuttavat monipuolisesti eri taiteenaloihin (mm. sanataide, musiikki, teatteri, arkkitehtuuri ja tanssi). Kulttuurikasvatussuunnitelman työpajoja ohjaavat aina kunkin taiteenalan ammattilaiset.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla taidetta ja kulttuuria tarjotaan kullekin ikäryhmälle luontevalla tavalla osana päiväkoti- tai koulupäivää.

0-3 -vuotiaat: Rytmikylpy
4-5 -vuotiaat: Kevätretki Tenan-lammelle + sanataide- / kuvataidepaja
Eskarit: Vierailu Rutumin kartanossa + tanssipaja
1. lk: Vierailu kirjastossa + sanataidepaja
2. lk: Tutustutaan paikallisiin perinnemakuihin Marttojen johdolla
3. lk: Vierailu Porlammin kotiseutumuseoon + arkkitehtuuripaja
4. lk: Käynti sinfoniaorkesterin konsertissa + instrumenttiesittely
5. lk: Teatterikäynti + draamapaja
6. lk: Retki Struven ketjulle + valokuvauspaja

 

Lisäksi kerran vuodessa järjestetään kaikille yhteinen esittävän taiteen esitys, jonka yleisöön pyritään saamaan mahdollisimman suuri osa varhaiskasvatuksen ja alakoulujen piirissä olevista lapsista.

Koko Kulttuurikasvatussuunnitelma löytyy täältä: KETUNPOLKU_KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA