Avustukset

Lapinjärven kuntaan rekisteröitynyt tai Lapinjärvellä toimintaa järjestävä rekisteröity yhdistys voi hakea yhdistysavustusta sivistyslautakunnalta.

Yhdistysavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

  • yhdistyksen yleiseen toimintaan ja kuluihin
  • yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin
  • toimitilojen käyttö- tai kunnostuskuluihin
  • tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen
  • muuta erityistä kohdetta tai hanketta varten

Avustusta voidaan siis hakea esimerkiksi kotiseutumuseoiden ylläpitoon, paikallisen kotiseututyön vaalimiseen, talkootoimintaan, kylien ympäristön parantamishankkeisiin, seuratalojen korjaus- ja ylläpitokustannuksiin, liikuntapaikkojen ylläpitoon, yhdistyksen toimihenkilöiden kouluttamiseen, erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen, lasten ja nuorten kerhotoimintaan, jne.

Avustuksia haetaan alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakulomake liitteineen palautetaan sähköisesti.

Jos hakemuksen tai liitteiden lähettämisessä esiintyy ongelmia, voit lähettää ne erillisellä sähköpostilla osoitteeseen: kunta(at)lapinjarvi.fi

Sähköinen hakulomake 

Lue lisää avustuksen hausta ja kriteereistä: Yhdistysavustusten hakuohjeet