Avustukset

Lapinjärven kuntaan rekisteröitynyt tai Lapinjärvellä toimintaa järjestävä rekisteröity yhdistys voi hakea yhdistysavustusta sivistyslautakunnalta.

Yhdistysavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

  • yhdistyksen yleiseen toimintaan ja kuluihin
  • yhdistyksen toimintaa tukeviin koulutuksiin
  • toimitilojen käyttö- tai kunnostuskuluihin
  • tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen
  • muuta erityistä kohdetta tai hanketta varten

Avustusta voidaan siis hakea esimerkiksi kotiseutumuseoiden ylläpitoon, paikallisen kotiseututyön vaalimiseen, talkootoimintaan, kylien ympäristön parantamishankkeisiin, seuratalojen korjaus- ja ylläpitokustannuksiin, liikuntapaikkojen ylläpitoon, yhdistyksen toimihenkilöiden kouluttamiseen, erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen, lasten ja nuorten kerhotoimintaan, jne.

Avustuksia haetaan maalis-huhtikuussa alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakulomake liitteineen palautetaan sähköisesti.

Liitteiden liittämisessä hakemukseen on esiintynyt ongelmia. Jos ongelmaa esiintyy niin lähetä liitteet erillisellä sähköpostilla osoitteeseen: kunta@lapinjarvi.fi, kirjoita sähköpostiin selkeästi mihin hakemukseen liitteet kuuluu.

Sähköinen hakulomake (sulkeutuu 30.4.2021)

Lue lisää avustuksen hausta ja kriteereistä: Yhdistysavustusten hakuohjeet

 

Palautekysely yhdistysavustushakemukset 2021