Husulanmäki

Husulanmäki är ett gruppbyggandeområde vid Lappträsket. Tomter kan reserveras nu.

I Husulanmäki genomförs ett nytt bostadsområde präglat av gemenskap, som förenar traditionell och modern träbyggnadskonst. Planeringen av området baserar sig på arkitekt Hanna Jahkonens prisbelönade diplomarbete från 2016.

Husulanmäki är en skogsbeklädd udde som ligger ett par kilometer från Kapellby i Lappträsk. Som ett tidigare område inom skogsforskningsinstitutet är Husulanmäki enastående i sina trädarter. Området är beläget vid stranden till Lappträsket.

Detaljplanen, byggnadsanvisningar och annan viktig information om området hittar du längst ner på denna sida.

Bekanta dig med området och planerna på videon av Husulanmäki och på Husulanmäkis egna webbsidor.

Tomter till salu på Husulanmäki:

*Tomtstorlekar och -priser är riktgivande och kommer att specificeras i samband med utbrytningen
*Tomtpriset inkluderar tomten, gemensamma markområden samt befintliga byggnader i området (stugan vid strandet, huvudbyggnaden samt uthus)

Hus på plan mark vid backen:

Byggnadsrätt, tomter 1-4: 140 brm2, våningsantal 1-1 ½

Reg.nr. och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende €/m2* Status
1 816 16 320 €/816 € 20 € Ledig Reservera tomten här
2 1 184 23 680 €/1184 € 20 € Ledig Reservera tomten här
3 885 17 700 €/885 € 20 € Ledig Reservera tomten här
4 1200 24 000 €/1200 € 20 € Ledig Reservera tomten här

Sluttningshus vid stranden:

Byggnadsrätt, tomter 5-8: 150 brm2, våningsantal 2 ½ -3

Reg.nr. och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende €/m2* Status
5 1020 20 400 €/1020 € 20 € Ledig Reservera tomten här
6 1040 20 800 €/1040 € 20 € Ledig Reservera tomten här
7 1660 33 200 €/1660 € 20 € Ledig Reservera tomten här
8 1 515 30 300 €/1515 € 20 € Ledig Reservera tomten här

Hus med utsikt på sluttningen:

Byggnadsrätt, tomter 9-12: 100 brm2, våningsantal 2 ½-3

Reg.nr. och tomtens namn Areal m2 Försäljn.pris / arrende € / m2 Status
9 450 9 000 €/450 € 20 € Ledig Reservera tomten här
10 610 12 200 €/610 € 20 € Ledig Reservera tomten här
11 606 12 120 €/606 € 20 € Ledig Reservera tomten här
12 600 12 000 €/600 € 20 € Ledig Reservera tomten här

Detaljplanmaterial:

Plankarta
Planbeskrivning

Bilagor:

Program för deltagande och bedömning
Naturutredning/Jere Salminen
Bilaga till naturutredning/Jere Salminen
Återkopplingar och genmälen (på finska)
Detaljplaneutkast

Hanna Jahkonens diplomarbete som används som bas för planläggning:

Hanna Jahkonen: Perinne voimavarana

Byggnadsanvisningar:

Byggnadsanvisningar

Konstruktions- och förfogandevillkor av tomter samt fastställande av tomtpriser:

Konstruktions- och förfogandevillkor av tomter samt fastställande av tomtpriser i Husulanmäki (på finska)

Allmänna reserverings- och överlåtelsevillkor för bostadstomter hittar du här.

Husulanmäki

Husulanmäki on ryhmärakennuttamiskohde Lapinjärven rannassa. Tontit ovat varattavissa nyt.

Husulanmäellä toteutetaan uutta yhteisöllistä, perinteisiin ja moderniin puurakentamiseen perustuvaa ryhmärakennuttamisasuinaluetta. Alueen kaavoitustyö pohjautuu arkkitehti Hanna Jahkosen vuonna 2016 valmistuneeseen palkittuun diplomityöhön.

Husulanmäki on metsäinen Lapinjärven niemi parin kilometrin päässä Kirkonkylältä. Husulanmäki on entisenä Metsäntutkimuslaitoksen alueena poikkeuksellinen puulajistoltaan. Alue rajautuu Lapinjärveen.

Asemakaavan, rakentamistapaohjeet sekä muut tärkeät aluetta koskevat tiedot löydät tämän sivun alalaidasta.

Tutustu alueeseen ja suunnitelmiin myös Husulanmäki-videolla sekä Husulanmäen omilla nettisivuilla.

Myytäviä tontteja Husulanmäellä:

Husulanmäen asuinalueen tonttijako.

*Tonttikoot ja -hinnat ovat viitteellisiä ja tarkentuvat lohkomisen yhteydessä

*Tonttihintaan sisältyy tontti, yhteisalueiden maapohja sekä alueella olemassa olevat rakennukset (rantamökki, päärakennus sekä ulkorakennukset)

 

Tasamaantalot mäen laidassa:

Rakennusoikeus tonteilla 1-4: 140 brm2, kerrosluku 1-1 ½

Rek.nro ja tontin nimi Pinta-ala m2 Myynti/vuokra €/m2* Status
1 816 16 320 €/816 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
2 1 184 23 680 €/1184 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
3 885 17 700 €/885 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
4 1200 24 000 €/1200 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä

Rinnetalot rannan puolella:

Rakennusoikeus tonteilla 5-8: 150 brm2, kerrosluku 2 ½ -3

Rek.nro ja tontin nimi Pinta-ala m2 Myynti/vuokra €/m2* Status
5 1020 20 400 €/1020 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
6 1040 20 800 €/1040 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
7 1660 33 200 €/1660 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
8 1515 30 300 €/1515 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä

Näköalatalot mäen rinteellä:

Rakennusoikeus tonteilla 9-12: 100 brm2, kerrosluku 2 ½-3

Rek.nro ja tontin nimi Pinta-ala m2 Myynti/vuokra €/m2* Status
9 450 9 000 €/450 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
10 610 12 200 €/610 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
11 606 12 120 €/606 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä
12 600 12 000 €/600 € 20 € Vapaa Varaa tontti tästä

Kaavamateriaalit:

Asemakaava, kaavakartta
Asemakaava, kaavaselostus

Liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys/Jere Salminen
Liite luontoselvitykseen/Jere Salminen
Aikaisemmissa vaiheissa annetut palautteet ja niiden vastineet
Kaavaluonnosvihko

Kaavoitustyön pohjana käytetty Hanna Jahkosen diplomityö:

Hanna Jahkonen: Perinne voimavarana

Rakentamistapaohjeet:

Rakentamistapaohjeet

Tonttien rakentamis- ja luovutusehdot sekä tonttihintojen määräytyminen:

Tonttien varaus- ja luovutusehdot sekä tonttihinnat Husulanmäellä

Yleiset asuintonttien varaus- ja luovutusehdot Lapinjärvellä löydät täältä. 

Husulanmäki

Husulanmäki on uusi ryhmärakennuttamiskohde Lapinjärven rannassa.

Voit tutustua tarkemmin alueeseen ja alueen kehittämistyöhön Husulanmäen omilla nettisivuilla.

Tontit ovat varattavissa nyt asuintonttisivuilla.

 

Kaavamateriaalit:

Asemakaava, kaavakartta
Asemakaava, kaavaselostus

Liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys/Jere Salminen
Liite luontoselvitykseen/Jere Salminen
Aikaisemmissa vaiheissa annetut palautteet ja niiden vastineet
Kaavaluonnosvihko

Rakentamistapaohjeet:

Rakentamistapaohjeet

Tonttien rakentamis- ja luovutusehdot sekä tonttihintojen määräytyminen:

Tonttien rakentamis- ja luovutusehdot ja tonttihinnat, kunnanhallituksen pöytäkirja 24.2.2020

Aiemmat selvitykset:

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002)   yhteydessä laaditut selvitykset:
–          Valtatien 6 melualuekartta
–          Luontoselvitys ja -kartta
–          Maisemaselvityskartta
–          Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi
–          Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta

Arviolausunto Husulanmäen alueen rakennuksista, ISS Proko Intra Oy, 14.3.2011
Puustokartoitus Husulanmäeltä, Lapinjärven kunta 2015


Husulanmäen alueen kaavaehdotus on hyväksytty Lapinjärven kunnanvaltuustossa 13.2.2019.


18.1.2018

Lapinjärven Husulanmäen kaavoitustyö on käynnissä. Suunnitelma pohjautuu arkkitehtiopiskelija Hanna Jahkosen voittoisaan diplomityöhön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.6.-4.8.2017 ja siitä saatiin yksi kuntalaismielipide jonka pohjalta suunnitelmaa on kehitetty, uusi versio alla.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto on nähtävillä 18.1.-23.2.2018 välisen ajan Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä, osoitteessa Lapinjärventie 20 A. Kaikki materiaali löytyy myös tältä internetsivulta.

Kunta järjestää asiasta avoimen yleisötilaisuuden keskiviikkona 31.1.2018 klo 18. Tilaisuus pidetään kunnantalolla. Tervetuloa kuulemaan lisää, keskustelemaan ja kertomaan mielipide.

Kirjalliset mielipiteet kaavaluonnoksesta voi jättää perjantaihin 23.2.2018 klo 14.00 mennessä yhteispalvelupisteeseen, sähköpostilla osoitteeseen kunta@lapinjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI.

 

Kaavaluonnosmateriaalit:

Kaavaluonnosvihko
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Aluesuunnitelma 1:2000

Kaavatyötä varten tehdyt selvitykset:

Luontoselvitys/Jere Salminen
Liite luontoselvitykseen/Jere Salminen

Aiemmat selvitykset:

Vuoden 2002 osayleiskaavatyön (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 5.6.2002)   yhteydessä laaditut selvitykset:

–          Valtatien 6 melualuekartta
–          Luontoselvitys ja -kartta
–          Maisemaselvityskartta
–          Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi
–          Esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset kartta

Arviolausunto Husulanmäen alueen rakennuksista, ISS Proko Intra Oy, 14.3.2011

Puustokartoitus Husulanmäeltä, Lapinjärven kunta 2015

Valtatien 6 tiesuunnitelma välillä Rutumi-Kimonkylä


17.11.2016

Uusi innovatiivinen asuinalue Lapinjärvelle!

Lapinjärven kunta ja Aalto-yliopisto ovat yhdessä suunnitelleet uutta asuinaluetta Lapinjärvelle. Alueella yhdistyvät perinteinen puurakentaminen ja uudet asumisratkaisut ihmislähtöisen kunnan hengessä.

Aalto-yliopiston opiskelijoiden Hanna Jahkosen ja Emma Kuokan toimesta entiselle Metsäntutkimuslaitoksen alueelle (”Husulanmäki”) järven rantaan on kehkeytynyt kaksi vaihtoehtoista maankäytön suunnitelmaa. Näistä vaihtoehdoista yksi tullaan käyttämään alueen kaavoituksen pohjana. Alueen tontit tulevat näillä näkymin myyntiin vuonna 2018.

Alueen suunnittelussa on otettu huomioon alueen historia ja lähiympäristö. Suunnitelman keskeisimpiä teemoja ovat luonto, yhteisö sekä perinteen yhdistäminen nykyaikaiseen puurakentamiseen. Asuinalueen kohderyhmä on eri-ikäiset ihmiset. Uusia ihmislähtöisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi asukkaiden yhteisiä piha-alueita.

Husulanmäki

Tutustu suunnitelmiin :
Emma Kuokka: Puukylä
Hanna Jahkonen:
Perinne voimavarana

(pdf:t ovat isokokoisia – lataaminen kestää hetken)