Musikinstitut

Borgånejdens Musikinstitut erbjuder grundundervisning i konst i Lappträsk

Musikinstitutet erbjuder barn, ungdomar och vuxna i Lappträsk undervisning i musiklekskola, förberedande undervisning, mångdimensionell undervisning och grundläggande undervisning.

Musikinstitutet har verksamhet i Lappträsk på Trolldalens daghem och Kirkonkylän koulu och undervisning erbjuds även i Lovisa.

Lappträsk är en av musikinstitutets avtalskommuner och Lappträsk kommun stöder för sin del grundläggande konstundervisningen i Lappträsk genom att betala kommunandelarna i Lappträskelevernas studieutgifter.

Mera info om vår verksamhet finns på nätet https://www.borga.fi/musikinstitutet-i-lapptrask
eller Facebook Musiikkiopisto Lapinjärvellä – Musikinstitutet i Lappträsk.

Kansliet betjänar i Lovisa onsdagar kl. 10–12 och 13–17 under skolans läsår, övriga dagar kontakta Borgå verksamhetspunkt
tel.019 520 2549.

Mera info ger biträdande rektor Johanna Lönnfors, johanna.lonnfors(at)porvoo.fi