Att ansöka om dagvårdsplats

Dagvårdsplats ansöks med skild ansökningsblankett som finns här. Blanketten returneras ifylld till chefen för småbarnspedagogik i Trolldalens daghem, daghemmets postlåda eller per e-post som bilaga. Ansökan bör göras 4 månader innan önskat datum för inledning av dagvård. Tilläggsinformation av chefen för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds.