Medborgarinstitut

Lappträsk kommuns svenskspråkiga medborgarinstitutverksamhet ordnas genom samarbetsavtal med Lovisa svenska medborgarinstitut.

I Lappträsk finns också Valkon kansalaisopisto som drar kurser på finska.

Kurskatalogen delas ut till alla hem i augusti. Man kan också få kurskatalogen från samservicepunkten.

Lovisa svenska medborgarinstitut
Hemsida
Kursanmälning

Valkon kansalaisopisto
Hemsida
Kursanmälning