Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är planmässig och målinriktad verksamhet som främjar barnets tillväxt, utveckling och inlärning.

Småbarnspedagogiken och den kompletterande småbarnspedagogiken verkställs i samarbete med barnens föräldrar. Småbarnspedagogiken styrs av grunderna för planen för småbanspedagogik som utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Kommunens egen plan för småbarnspedagogik är utarbetad på basen av den.

Daghemsveksamhet och morgon- och eftermiddagsvård åt förskolebarn, dvs. kompletterande småbarnspedagogik ingår i tjänsterna för småbarnspedagogik i Lappträsk.

Daghemmet Trolldalen är verksam i centrala Kapellby och den erbjuder småbarnspedagogik på både finska och svenska. I Porlom finns en satellitgrupp Leppäkertut som är en grupp för 1-5 åringar.

Alla enheter samarbetar sinsemellan. Vi har till exempel gemensamma konserter, evenemang, utfärder och fester.

 

Småbarnspedagogiken har också både en Facebook-sida och ett Instagram-konto!

På Facebook hittar du oss på namnet Päiväkoti Peikkolaakso – Daghemmet Trolldalen.

På Instagram hittar du oss på namnet peikkolaaksotrolldalen.

Från och med oktober 2022 uppdaterar vi en publikation/ vecka med anknytning till vår verksamhet.

 

INFORMATION OM AVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 01.08.2018

Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2022

Planen för småbarnspedagogik

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Daghemmet Trolldalen

044 742 7120
Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Bambina 050 536 4995
Rävungarna 050 367 4466
Pääskyset 050 306 2850
Tiitiäiset 044 720 8664
Menninkäiset 044 720 8659

Satellitgruppen Leppäkertut

050 367 5456
Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom

Kontaktperson: Anne Perttilä

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Paula Kaikkonen
050 307 5632
paula.kaikkonen[at]lapinjarvi.fi
Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Kompletterande småbarnspedagogik

050 532 1733