Dagvård och småbarnsfostran

Till småbarnsfostran i Lappträsk kommun hör dagvårdsverksamheten, gruppfamiljedagvården, familjedagvården och förskolans morgon och eftermiddagsvård.

Dagvård är fostrande växelverkan i barnens liv vars målsättning är att främja en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning. För att bilda en bra helhet behövs både föräldrarnas och- vårdarnas insats i medfostrar arbetet.

I kommunen finns ett daghem, i centrum av Kapellby som erbjuder finsk och svensk dagvård. I Porlom finns ett hemlikt gruppfamiljedaghem där barnen deltar i all verksamhet enligt ålder och kunnande.

Kommunen har en familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

Alla enheter samarbetar med varandra. Vi har till exempel gemensamma konserter, händelser, utfärder och fester.

INFORMATION OM AVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 01.08.2018

Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2018

Plan för småbarnsfostran

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Trolldalens daghem

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Förskolebarnens dagvårdsgrupp 050 532 1733
Bambin 050 536 4995
Bambina/Femmisar 044 703 7529
Rävungarna 050 367 4466
Eftis 050 532 1733