Småbarnsfostran

Småbarnsfostran är en pedagogisk växelvärkan för små barn vars syfte är att främja barns balanserade tillväxt, utveckling och lärande. Det behövs ett nära samarbete mellan föräldrar och vårdare, ett medfostrar samarbete, så att familjer och vårdarnas gemensamma samarbete utgör en meningsfull helhet för barnet.

Till småbarnsfostran i Lappträsk kommun hör dagvårdsverksamheten, gruppfamiljedagvården och förskolans morgon och eftermiddagsvård (kompletterande småbarnsfostran).

I kommunen finns ett daghem, Trolldalen, i centrum av Kapellby som erbjuder finsk och svensk dagvård. I Porlom finns ett hemlikt gruppfamiljedaghem där barnen deltar i all verksamhet enligt ålder och kunnande.

Alla enheter samarbetar med varandra. Vi har till exempel gemensamma konserter, händelser, utfärder och fester.

Blanketter hittar du här

INFORMATION OM AVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 01.08.2018

Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2018

Plan för småbarnsfostran

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Trolldalens daghem

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Kompletterande dagvård/Eftis 050 532 1733
Bambina 050 536 4995
Femmisar 044 703 7529
Rävungarna 050 367 4466
Eftis 050 532 1733

Gruppfamiljedaghem Leppis

050 367 5456
Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom

Kontaktperson: Eija Ek

Chef för småbarnspedagogik

Thelma Lill-Smeds
044 742 7120
thelma-julia.lill-smeds[at]lapinjarvi.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Paula Kaikkonen
050 307 5632
paula.kaikkonen[at]lapinjarvi.fi
Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk