Småbarnspedagogik

Lappträsk kommun har upphävt betalningen av det kommunala tillägget för barn som vårdas i hemmet. Kommunfullmäktige beslöt om ärendet vid sitt möte i juni 2020!

Småbarnspedagogik är planmässig och målinriktad verksamhet som främjar barnets tillväxt, utveckling och inlärning.

Småbarnspedagogiken och den kompletterande småbarnspedagogken verkställs i samarbete med barnens föräldrar. Småbarnspedagogiken styrs av grunderna för planen för småbanspedagogik som utarbetats av Utbildningsstyrelsen, kommunens egen plan för småbarnspedagogik är utarbetad på basen av den.

Daghemsveksamhet, gruppfamiljedaghemsverksamhet samt morgon- och eftermiddagsvård åt förskolebarn, dvs. kompletterande småbarnspedagogik ingår i tjänsterna för småbarnspedagogik i Lappträsk.

Trolldalens daghem är verksam i centrala Kapellby och den erbjuder småbarnspedagogik på både finska och svenska. I Porlom finns ett hemtrevligt gruppfamiljedaghem där barnen deltar i verksamhet som bottnar sig på planen för småbarnspedagogik.

Alla enheter samarbetar sinsemellan. Vi har till exempel gemensamma konserter, evenemang, utfärder och fester.

Blanketter hittar du här

INFORMATION OM AVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 01.08.2018

Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2020

Plan för småbarnsfostran

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Trolldalens daghem

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Kompletterande dagvård/Eftis 050 532 1733
Bambina 050 536 4995
Femmisar 044 703 7529
Rävungarna 050 367 4466

Gruppfamiljedaghem Leppis

050 367 5456
Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom

Kontaktperson: Eija Ek

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Paula Kaikkonen
050 307 5632
paula.kaikkonen[at]lapinjarvi.fi
Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk