Småbarnspedagogik

Lappträsk kommun har upphävt betalningen av det kommunala tillägget för barn som vårdas i hemmet. Kommunfullmäktige beslöt om ärendet vid sitt möte i juni 2020!

Småbarnspedagogik är planmässig och målinriktad verksamhet som främjar barnets tillväxt, utveckling och inlärning.

Småbarnspedagogiken och den kompletterande småbarnspedagogiken verkställs i samarbete med barnens föräldrar. Småbarnspedagogiken styrs av grunderna för planen för småbanspedagogik som utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Kommunens egen plan för småbarnspedagogik är utarbetad på basen av den.

Daghemsveksamhet och morgon- och eftermiddagsvård åt förskolebarn, dvs. kompletterande småbarnspedagogik ingår i tjänsterna för småbarnspedagogik i Lappträsk.

Daghemmet Trolldalen är verksam i centrala Kapellby och den erbjuder småbarnspedagogik på både finska och svenska. I Porlom finns en satellitgrupp Leppäkertut som är en grupp för 1-5 åringar.

Alla enheter samarbetar sinsemellan. Vi har till exempel gemensamma konserter, evenemang, utfärder och fester.

 

INFORMATION OM AVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 01.08.2018

Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2020

Information om avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2021

Planen för småbarnspedagogik

Välfärdsplan för barn och unga 2017-2020

Daghemmet Trolldalen

044 742 7120
Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Bambina 050 536 4995
Rävungarna 050 367 4466
Pääskyset 050 306 2850
Tiitiäiset 044 720 8664
Menninkäiset 044 720 8659

Satellitgruppen Leppäkertut

050 367 5456
Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom

Kontaktperson: Anne Perttilä

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Paula Kaikkonen
050 307 5632
paula.kaikkonen[at]lapinjarvi.fi
Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Kompletterande småbarnspedagogik

050 532 1733

Kontaktperson: Thelma Lill-Smeds