Måltidstjänster

Vi vill erbjuda god, hälsosam och säker mat till alla våra kunder. Vårt tillvägagångssätt är:

  • Vi lyssnar på våra kunders önskemål och förväntningar och svarar på feedback.
  • Vi mäter regelbundet kundnöjdheten genom kundundersökningar. Våra skolor har lunchkommittéer, där vi regelbundet får feedback och idéer om maten.
  • På daghemmet erbjuder vi gröt som huvudsakligen består av ekologiska flingor
  • För matlagning använder vi inhemskt kött och kyckling. De grönsaker och rotsaker vi använder är främst inhemska.
  • Vi erbjuder närproducerad mat i skolorna ungefär en gång i månaden.
  • Vi beaktar ekonomiska och operativa resurser i vår verksamhet.

Vi erbjuder måltider i de kommunala skolorna och daghemmet. Det finns två tillverkningskök. Kokon Ateria Oy tillreder måltider till Trolldalens daghem. Hilda Käkikoski skola, enheten i kyrkbyn tillreder också mat till Hilda Käkikoski skola, enheten i Porlom och till satellitgruppen Leppäkerttu. På Kapellby skola tillreder vi måltider för skolans behov. Vi tillreder maten samma dag och levererar dem varma till distributionsköken.

Kommunens Oiva-köksrapporter