Måltidstjänster

Vi vill erbjuda god, hälsosam och säker mat till alla våra kunder. Vårt tillvägagångssätt är:

  • Vi lyssnar på våra kunders önskemål och förväntningar och svarar på feedback.
  • Vi mäter regelbundet kundnöjdheten genom kundundersökningar. Vi tar med våra kunder i planeringen av matlistan. Våra skolor har lunchkommittéer, där vi regelbundet får feedback och idéer om maten.
  • På daghemmet erbjuder vi gröt som huvudsakligen består av ekologiska flingor
  • För matlagning använder vi inhemskt kött och kyckling. De grönsaker och rotsaker vi använder är främst inhemska.
  • Vi  erbjuder närproducerad mat ungefär en gång i månaden.
  • Vi beaktar ekonomiska och operativa resurser i vår verksamhet.

Vi erbjuder måltider i de kommunala skolorna och daghemmet. Det finns två tillverkningskök. Kokon Ateria Oy tillreder måltider till Trolldalens daghem. På Kirkonkylä koulu tillreder vi också mat för Hilda Käkikoski koulu och Porlom gruppfamiljedaghemmet. På Kapellby skola tillreder vi måltider för skolans behov. Vi tillreder maten samma dag och levererar dem varma till distributionsköken.