Daghemmet Trolldalen

I daghemmet Trolldalen ordnas småbarnspedagogik på båda inhemska språken. Daghemmet är beläget i centrala Lappträsk, bredvid biblioteket. Skiftesvård erbjuds enligt familjernas behov av tjänsterna.

I daghemmet Trolldalen betonas gruppbaserad, daglig pedagogisk verksamhet och vård. Vården betonas särskilt i barngrupperna för under 3-åringar. Dagarna består av måltider, utevistelser, lek, vila och ledd pedagogoisk verksamhet.

 

Daghemmets grupper

Menninkäiset 4-5-år

Tiitiäiset 3-5-åringar

Pääskyset 1-3-åringar

Bambina 3-5-åringar

Rävungarna 1-3-åringar

Eftis – kompletterande småbarnspedagogik åt förskolebarn.

 

Daghemmet Trolldalen

044 742 7120
Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Bambina 050 536 4995
Rävungarna 050 367 4466
Pääskyset 050 306 2850
Tiitiäiset 044 720 8664
Menninkäiset 044 720 8659