Daghemmet Trolldalen

Daghemmet finns i centrum av Lappträsk kyrkoby. I daghemmet finns både finska och svenska grupper.

Vi tycker om att röra på oss och vi har ledda gymnastikstunder varje vecka.
Vi går till skogen en gång i veckan.

Till daghemmets verksamhet hör också pyssel, sång och frilek. Högtideroch fester firar hela huset tillsammans.

Kultur, rörelse och närheten till natur leder oss genom året.

Trolldalens daghem

Klockarstigen 5 F, 07800 Lappträsk

Förskolebarnens dagvårdsgrupp 050 532 1733
Bambin 050 536 4995
Bambina/Femmisar 044 703 7529
Rävungarna 050 367 4466
Eftis 050 532 1733