Kontaktuppgifter och personal

TELEFONER 044 581 8076 Skolföreståndare, Titta Väkevä
044 77 59619 köket
044 720 8656 Efterm.verksamhet i Kapellby skola, klass 1-2

DU NÅR OSS SÄKRAST UNDER RASTERNA!

SKOLAN BÖRJAR KL 9.00

1. timmen 9.00 – 9.45
2. timmen 9.45 – 10.30
10.30-10.45 4.-5.klassen och 6. klassen rast. Förskolan, 1.-2. klassen och 3. klassen matrast, vilken efter rast till kl 11.30.
10.45-11.00 matrast för klass 6 och klass 4-5, vilken efter rast till kl 11.30.
3. timmen 11.30 – 12.15
4. timmen 12.15 – 13.00
5. timmen 13.15 – 14.00
6. timmen 14.15 – 15.00

Förskoleundervisninger ordnas i Hela Byns arbetsrums utrymmen må, ti, to, fre kl 9-13. Undantag ons kl 9-12. Kompletterande dagvård ordnas i daghemmet kl 7-9 samt kl 13-17.

Eftermiddagsverksamhet för årskurs 1-2 ordnas från måndagar till fredagar vid Kapellby skolas utrymmen kl 13-17. Vårdnadshavaren meddelas skilt vid ändringar.

Meddelanden till alla lärare och personal lyckas via Wilma.

SKOLTAXI 019 610 550
Engård Michael 040 707 0300
Tallberg Robin 0400 450 137
Engård Toni 050 511 6163
Enqvist Tomi 040 681 6786
Malmgård Krister 044 989 7163

 

Förskolan

Kirsi Myllyniemi
044 773 7076
kirsi.myllyniemi[at]lapinjarvi.fi

Speciallärare

Pekka Heikkilä
044 720 8660
pekka.heikkila[at]lapinjarvi.fi

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

044 720 8656

Laura Punta
Antonio Arosa

Skolpsykolog

Enni Hongisto
0440 555 903
enni.hongisto[at]edu.loviisa.fi

Skolkurator

Eva Holmberg
0440 555406
eva.holmberg[at]edu.loviisa.fi