Specialdiet

En huvudrätt serveras i skolorna och daghemmet i Lappträsk kommun. Lunchmaten är laktosfri. Frukosten och mellanmålen samt utflykternas matsäck kan innehålla laktos. Därför vi ber en vårdnadshavares meddelande om en laktosfri diet. En vårdnadshavares meddelande är också tillräckligt när det gäller religiösa eller etniska skäl eller om barnet följer en vegetarisk diet.

Vi tillreder andra specialdieter endast på basis av ett läkarintyg. Tydliga dietanvisningar säkerställer att specialdieten är lämplig och säker för ätaren. Intyget är giltigt så länge barnet går i skolan / daghemmet.

De med specialdietbehov bör besöka skolhälsovårdarens eller rådgivningsskötarens mottagning. Hälsovårdaren bedömmer behovet av ett läkarintyg. En färdig specialdietsenkät och ett intyg av läkaren eller hälsovårdaren levereras till skolans eller daghemmets kök.

Vänligen meddela köket om personen med specialdiet är sjuk eller av någon annan anledning inte äter. På så sätt tillreder vi inte maten i onödan och undviker svinn. Kom också ihåg att meddela om ändrade specialdietsbehov.

Specialdietblankett skola