Grundutbildning

I Finland har alla barn i grundskoleåldern en obligatorisk läroplikt. Kommunerna ordnar grundutbildning för att genomföra den obligatoriska läroplikten. Grundutbildningen är allmänbildande utbildning som i sin helhet tar 9 år. Lågstadiet varar i 6 år.

I Lappträsk finns en finskspråkiga skola , Hilda Käkikosken koulu med två enheter, enheten i kyrkoby med klasserna F-åk 2 och  Porlom enheten med klasserna 3-6. Svenskspråkig skolan för förskolan- åk 6 är Kapellby skola.

Alla skolor ger högklassig grundutbildning. Skolorna samarbetar tätt med vårdnadshavarna och man tar elevernas behov i beaktande så bra som möjligt.

Både finskspråkiga och svenskspråkiga andra stadiets utbildning ordnas i Lovisa från och med den 1.8.2020.

I frågor som berör barnets skolgång beds vårdnadshavarna att i första hand vara i kontakt med barnets egen skola.

Kapellby skola

050 331 7810
kapellby.skola[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk

Skolföreståndare: Ann-Mari Koivula

Hilda Käkikosken koulu

0445818076
kakikosken.koulu[at]lapinjarvi.fi
Koulupolku 3, 07820 Porlammi

Skolföreståndare Titta Väkevä