Grundutbildning

Grundutbildningen är allmänbildande utbildning som i sin helhet tar 9 år.

I Lappträsk finns två finskspråkiga lågstadieskolor: Kirkonkylän koulu och  Hilda Käkikosken koulu. Svenskspråkig lågstadieskola är Kapellby skola. Alla lågstadieskolor ger högklassig grundutbildning. Skolorna samarbetar med vårdnadshavarna och man tar elevernas behov i beaktande så bra som möjligt.

Svenskspråkiga utbildningen för klasserna 7-9 köps från Lovisa, eleverna åker till Lovisavikens skola. Finskspråkiga utbildningen för klasserna 7-9 köps från Kouvola och eleverna åker till Elimäki högstadium.

Kapellby skolas hemsida

Kirkonkylän koulus hemsida

Hilda Käkikosken koulus hemsida

Kapellby skola

050 331 7810
kapellby.skola[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk


Kirkonkylän koulu

044 581 8076
kirkonkylan.koulu[at]lapinjarvi.fi
Skolvägen 16, 07800 Lappträsk

Skolföreståndare Piia Siltala

Hilda Käkikosken koulu

019 612 057
kakikosken.koulu[at]lapinjarvi.fi
Koulupolku 3, 07820 Porlammi

iltapäivätoiminta 050 322 5377