Grundutbildning

I Finland har alla barn i grundskoleåldern en obligatorisk skolplikt. Kommunerna ordnar grundutbildning för att genomföra den obligatoriska skolplikten. Grundutbildningen är allmänbildande utbildning som i sin helhet tar 9 år. Lågstadiet varar i 6 år.

I Lappträsk finns två finskspråkiga skolor för klasserna 1-6: Kirkonkylän koulu och  Hilda Käkikosken koulu. Svenskspråkig skolan för åk 1-6 är Kapellby skola.

Alla skolor ger högklassig grundutbildning. Skolorna samarbetar tätt med vårdnadshavarna och man tar elevernas behov i beaktande så bra som möjligt.

Både finskspråkiga och svenskspråkiga andra stadiets utbildning ordnas i Lovisa från och med den 1.8.2020.

I frågor som rör barnets skolgång beds vårdnadshavarna att i första hand vara i kontakt med barnets egen skola. Servicehandledningen ger allmänna råd och vägledning om den grundläggande utbildningen som ges av Lappträsk kommun, olika alternativ och former av stöd.

Kapellby skola

050 331 7810
kapellby.skola[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk


Kirkonkylän koulu

044 581 8076
kirkonkylan.koulu[at]lapinjarvi.fi
Skolvägen 16, 07800 Lappträsk

Skolföreståndare Piia Siltala

Hilda Käkikosken koulu

0445818076
kakikosken.koulu[at]lapinjarvi.fi
Koulupolku 3, 07820 Porlammi

Skolföreståndare Piia Siltala