Porlom Gruppfamiljedaghem Leppis

Porlom gruppfamiljedaghem finns i Hilda Käkikoskis tillbyggnad 2 vån. Leppis är beläget i byns centrum, nära butiken och skolorna. Till Lappträsk kyrkoby är det ungefär 15 km.

Leppis är avsett för barn under skolåldern och har plats för 2 förskolebarn (i morgon- och eftermiddagsvård).

Gruppfamiljedaghemmet är finskspråkigt.

Vårdtiderna fastställs enligt föräldrarnas arbetstider.

Leppis mål är att stöda föräldrarna i deras fostringsuppgift och positivt påverka barnens mångsidiga och stabila utveckling.

När vi gör saker tillsammans lär barnen sig färdigheter som de behöver i livet, t.ex. att utnyttja skogsstigar som finns i närheten och naturen till ett tryggt och bekant ställe.

Porlom Gruppfamiljedaghem Leppis

050 367 5456
Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom

Kontaktperson: Eija Ek