Satellitgruppen Leppäkertut

Satellitgruppen Leppäkertut är beläget i centrum av Porlom by i andra våningen av Hilda Käkikosken koulu. Till Kapellby i Lappträsk är det ca 15 km.

I Leppäkertut finns 21 platser för barn som är under skolåldern.

Leppäkertut är finskspråkigt. Vårdtiderna enligt föräldrarnas arbetstider.

I Leppäkertuts verksamhet används lokala inlärningsmiljöer i enlighet med planen för småbarnspedagogik.

Satellitgruppen Leppäkertut

050 367 5456
Skolstigen 3 Bst 1, 07820 Porlom

Kontaktperson: Anne Perttilä