Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt grundskollagen är morgon- eftermiddagsverksamheten avsedd för elever i första och andra årskurs, samt de elever som överförts till specialundervisning.

Verksamheten ordnas i Kapellby skola, där den ordnas tillsammans med Hilda Käkikosken koulu.  Man ansöker via wilma till verksamheten årsvis före slutet av april.

För  morgon- och eftermiddagsverksamheten debiteras en av bildnings- och välfärdsnämnden fastställd avgift.

Verksamheten ordnas enligt skolans läsårsplan under vardagar. Morgonverksamheten erbjuds fr o m kl 6.30 tills skoldagen inleds och eftermiddagsverksamheten ordnas från skoldagens slut till kl 17.00.

Skolföreståndare

Ann-Mari Koivula
044 720 8696
ann-mari.koivula[at]lapinjarvi.fi