Eftermiddagsverksamhet

Enligt grundskollagen är eftermiddagsverksamheten avsedd för elever i första och andra årskurs, samt de elever som tagits in eller förts över till specialundervisning.

Eftermiddagsverksamhet ordnas i Kapellby skola, Kirkonkylän koulu och Hilda Käkikoski skola.  Man ansöker skriftligt till verksamheten årsvis före slutet av maj. Ansökningsblanketter får man från skolorna och finns att skriva ut på kommunens webbsida. Ansökningen returneras till skolan.

För  eftermiddagsverksamheten debiteras en av bildningsnämnden fastställd avgift.

Verksamheten erbjuds enligt skolans arbetsår vardagar i huvudsak från skoldagens slut till kl. 17.00 på eftermiddagen.

Kommunstyrelsen (KVALT 10.6.2020 §23)  har beslutit som en del av det förändrade budjetförslaget att kommunen inte i framtiden erbjuder morgon vård i kommunen och inte eftermiddagsvård i Porlom.