Eftermiddagsverksamhet

Enligt grundskollagen är eftermiddagsverksamheten avsedd för elever i första och andra årskurs, samt de elever som förts över till specialundervisning.

Eftermiddagsverksamhet ordnas i Kapellby skola, där verksamheten ordnas tillsammans med Hilda Käkikosken koulu.  Man ansöker skriftligt till verksamheten årsvis före slutet av april. Ansökningen görs via wilma.

För  eftermiddagsverksamheten debiteras en av bildningsnämnden fastställd avgift.

Verksamheten erbjuds enligt skolans arbetsår vardagar i huvudsak från skoldagens slut till kl. 17.00.

Skolföreståndare

Ann-Mari Koivula
044 720 8696
ann-mari.koivula[at]lapinjarvi.fi