Utbildning

 

 

Utbildningsväsendets uppgift är att stöda och främja skolornas inlärnings- och uppfostringsarbete och ansvara för att skolorna har tillräckligt med funktionella och ekonomiska förutsättningar att sköta sin uppgift.

Lappträsk kommun producerar själv sina finskspråkiga och svenskspråkiga förskoletjänster och lågstadiets grundutbildningstjänster. Lappträskungdomarna får andra stadiets utbildning från närkommunerna. Både finskspråkiga och svenskspråkiga tjänster på andra stadiet ordnas i Lovisa från och med den 1.8.2020.

Lovisa Medborgarinstitut bjuder på kurser på svenska och finska åt våra kommuninvånare.

 

Läroplikt för barn i åldern 7-18 år

Alla barn i ålder 7-18 år  som bor permanent i Finland har läroplikt. Elever som får tillfälligt skydd är också läropliktiga om de har hemvist i Finland. I och med en hemvist i Finland är barn och unga läropliktiga. Läroplikten inleds det år barnet fyller sju år. Kommunerna organiserar grundutbildningen för att uppfylla den Läroplikten. Grundutbildning är allmän utbildning som i allmänhet varar i nio år. Grundskolan är sex år och mellanstadiet är tre år.

Det finns två grundskolor i Lappträsk: den finskspråkiga Hilda Käkikosken koulu, som har två enheter, en i kyrkobyn (årskurs 0-3) och den andra i Porlom by (årskurs 4-6), och den svenskspråkiga skolan Kapellby skola. Båda grundskolorna erbjuder grundläggande utbildning av hög kvalitet. Skolorna samarbetar med vårdnadshavarna, och elevernas behov beaktas så gott det går.

 

Hilda Käkikosken koulu, enheten i kyrkbyn: Skolvägen 16, 07800 Lappträsk, skolföreståndare Titta Väkevä, tel 044 581 8076 eller titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Hilda Käkikosken koulu, enheten i Porlom by: Skolstigen 3, 07820 Porlom, skolföreståndare Titta Väkevä, tfn 044 581 8076 eller titta.vakeva(at)lapinjarvi.fi

Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk, skolföreståndare: Ann-Mari Koivula, tel 050 331 7810 eller ann-mari.koivula(at)lapinjarvi.fi

 

Både finska och svenska högstadietjänster anordnas i Lovisa. Läs mer om att bestämma en elevs skolplats i Lovisa här

Lovisa stad/utbildningschef Timo Tenhunen: 0440 555 332 eller timo.tenhunen(at)loviisa.fi

 

Läroplikten fortsätter även efter den grundläggande utbildningen. Före utgången av sista året i grundutbildningen ska den obligatoriska eleven ansöka om yrkesutbildning (grundläggande yrkesexamen eller yrkesexamen), gymnasieutbildning, examensförberedande utbildning (HUX) eller annan utbildning som faller under läroplikten såsom studier under medborgarinstitut som riktar sig till läropliktiga eller utbildning i främmande språk.

En elev som har genomgått grundutbildningens läroplan, men som saknar tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för att kunna fullfölja efter- och grundutbildningen, hänvisas att söka grundläggande vuxenutbildning, HUX-utbildning eller utbildning anordnad i Medborgarinstitut som följer grunderna av läroplanen för integrationsutbildning för vuxna eller läroplansrekommendationen av utbildningsplanen för invandrare.

Ansökan till utbildning efter grundskolan sker genom nationella ansökningsförfaranden eller genom annat förfarande, t ex genom att söka direkt till läroanstalten genom kontinuerlig sökning. Ungdomar som avslutar grundutbildningen ansöker i första hand i den gemensamma ansökan som genomförs årligen i februari-mars. Mer information om ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen m.m.: https://opintopolku.fi/konfo/sv/