Undervisning och utbildning

Utbildningsväsendets uppgift är att stöda och främja skolornas inlärnings- och uppfostringsarbete och ansvara för att skolorna har tillräckligt med funktionella och ekonomiska förutsättningar att sköta sin uppgift.

Lappträsk kommun producerar själv sina finskspråkiga och svenskspråkiga förskoletjänster och lågstadiets grundutbildningstjänster. Lappträskungdomarna får andra stadiets utbildning från närkommunerna, Lovisa, Borgå och Kouvola.

Lovisa Medborgarinstitut bjuder på kurser på svenska och Valkon kansalaisopisto bjuder på kurser på finska åt våra kommuninvånare.