Utbildning

 

 

Utbildningsväsendets uppgift är att stöda och främja skolornas inlärnings- och uppfostringsarbete och ansvara för att skolorna har tillräckligt med funktionella och ekonomiska förutsättningar att sköta sin uppgift.

Lappträsk kommun producerar själv sina finskspråkiga och svenskspråkiga förskoletjänster och lågstadiets grundutbildningstjänster. Lappträskungdomarna får andra stadiets utbildning från närkommunerna. Både finskspråkiga och svenskspråkiga tjänster på andra stadiet ordnas i Lovisa från och med den 1.8.2020.

Lovisa Medborgarinstitut bjuder på kurser på svenska och finska åt våra kommuninvånare.