Rummen för välbefinnande

Ett rum för välfärd är ett föredetta onödig byggnad, där man får drömma, pröva på, delta och göra tillsammans genom att dra nytta av kulturhistoria.  Aktivitetsplatsen motsvarar de lokala invånarnas behov och önskemål. I Rummen för välfärd möts olika människor. Mångfaldiga samtalsämnen och teman bygger välmående på hållbar grund.

Vi är med och skapar en modell för Rummen för välbefinnande och vi är med och skapar ett regionalt nätverk för de olika rummen.

Nätverket för Rummen för välfärd skapas med hjälp av Europeiska socialfonden vars nationella finansierare är Social- och hälsovårdsministeriet.

Läs  mer om det rikstäckande projektet på sidan (endast på finska):

hyvinvoinnintilat.fi

Traditionstalkot

Lappträsk kommun är med i projektet- Rummen för välfärd, med ett delmomänt. Huvudmålet är att fortsätta utvecklingsarbetet som Lappvikens Källa påbörjat och få det att bli en verksamhetsmodell för kommunen i framtiden. Genom att ta nytta av traditionella talko-tänkandet och genom att utveckla servicemodellen kommer vi i mål. Målet är att kommunen i framtiden skall kunna ses som en möjliggörare tillsammans med3. och 4. sektorn. Vi tar också nytta av våra projektkumpaners kunnande och aha-upplevelser.

I Lappträsks delmomänt söker vi lösningar på hur man aktiverar dem som har en sämre position på arbetsmarknaden och hur man gör det enklare att integreras i samhället. De som är marginaliserade på grund av pensionering, arbetslöshet, hälsoproblem, apati – känner odelaktighet och kraftlöshet. Att söka jobb, studieplats eller arbetsprövning känns svårt de egna behovet av t.ex. sociala kontakter eller behovet av rehabilitering för förbättrad handlingsförmåga, är svårt att känna igen.

Traditionstalko bjuder in alla att delta i gemensamma aktiviteter.

I talkoanda planerar och genomför vi tillsammans funktionella samhälleliga utrymmen, klubbar, mötesplatser och evenemang. Alla som vill ha något att göra, glädje och samvaro i sin vardag är välkomna.

Traditionstalko sysselsätter arbetssökande.

Traditionstalko är administrerat av Lappträsk kommun och finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet startade i början av 2018 och tog slut i oktober 2020.

Projektets slutrapport hittar du här (på finska).