Resurssmart med människo-orienterade metoder

Projektet Resurssmart med människoorienterade metoder

Lappträsk kommun har utvecklat sina tjänster på ett människoorienterat sätt redan i flera år. Med projektet Resurssmart med människoorienterade metoder förs det människoorienterade tankesättet till en del av utvecklandet av resurssmarthet och samtidigt överförs tankemodellen från kommunens tjänster till företagsfältet.

I projektet Resurssmart med människoorienterade metoder utvecklar man på ett människoorienterat sätt resurssmarthet hos nuvarande och framtida invånare samt i lokala företag och gemenskaper i Lappträsk kommun. Målet är att skapa nya, mer resurseffektiva produkter och tjänster för mikro- och småföretag i regionen, bättre utnyttja befintliga resurser och involvera användare av tjänster och produkter som redan är i utvecklingsfasen, där utvecklingsarbetet är mycket människoorienterat.

Dessutom kommer projektet att skapa en driftsmodell med hjälp av vilken man kommer att synliggöra hur bostadsbyggandets utrymmes- och strukturella lösningar samt val av byggnadskomponenter och material inverkar på miljön och välmående, vilket underlättar att göra resurssmarta val med låga koldioxidhalter i byggandet som främjar välbefinnandet.

Modellen kommer att piloteras i det unika Husulabacken-området i Lappträsk, där det planeras gruppbyggande av ett gemenskapligt bostadsområde. Du kan läsa mer om området och dess planer på www.husulanmaki.fi.

Dessutom delar projekt ut information om hållbar konsumtion och boende samt om hur konsumtionsvalen påverkar miljön och samhället.

Resurssmart med människoorienterade metoder är Lappträsk kommuns, Aalto-universitetets och Laurea yrkeshögskolans gemensamma projekt. Nylands förbund har beviljat projektet finansiering från Europeiska utvecklingsfonden. Projektet inleddes 1.9.2019 och fortsätter t.o.m. 31.12.2021.

Det finns även tilläggsinformation om projektet i Lappträsks människoorienterade blogg.

Slutrapporterna finns på fliken Tillfällena och material.

Projektchef Tanja Pöyhönen 044 753 5314 eller tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi

Projektarbetare Jonna Nygård 044 720 8697 eller  jonna.nygard@lapinjarvi.fi

Kommunikationssekreterare

Mirva Vilonen
044 773 6505
mirva.vilonen[at]lapinjarvi.fi