Näringspolitisk grupp

Lappträsk kommunstyrelse bildade vid årsskiftet 2022-2023 en näringslivsgrupp som en del av dialogen mellan kommunen och företagarna.

För närvarande representeras följande i näringslivsgruppen:

  • Lappträsk kommuns näringslivsenhet
  • Lappträsk kommunstyrelse
  • Lappträsk kommunfullmäktige
  • Lappträsk Företagare rf
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
  • En enskild företagare som inte är medlem i en företagarförening.

Sammanfattningar av näringslivsgruppens möten

3/2023

  • Kommunfullmäktige inleder diskussionen om att utnyttja resultaten från idétävlingen för centrum och strandområdena i Lappträsk kyrkby.
  • Lapptärsk kommun planerar att införa textmeddelandetjänst för att förbättra kommunikationen vid upphandlingar.
  • Lappträsk kommun planerar en kontaktkampanj med Lappträsk-företagare och företagsbesök tillsammans med lokala företag under våren 2024