Näringspolitisk grupp

Lappträsk kommunstyrelse bildade vid årsskiftet 2022-2023 en näringslivsgrupp som en del av dialogen mellan kommunen och företagarna. Till näringspolitisk gruppens möten är det möjligt att ta med egna ärenden som rör företagande och kommunens näringslivsverksamhet genom att kontakta någon av gruppens medlemmar (kontaktuppgifter nedan).

För närvarande representeras följande i näringslivsgruppen:

 • Lappträsk kommuns näringslivsenhet
 • Lappträsk kommunstyrelse
 • Lappträsk kommunfullmäktige
 • Lappträsk Företagare rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund
  • Crista Hällförs
 • En enskild företagare som inte är medlem i en företagarförening.

Sammanfattningar av näringslivsgruppens möten

1/2024

 • Kommunens evenemang för företagare inkluderar bland annat inköpskväll, Roadshow och en workshop om ansvarsfull affärsverksamhet. Förberedelserna för klimatplanerna tillsammans med Myrskylä och Pukkila pågår. Etteplan Finland Oy har valts som utförare. Varje kommun får sin egen klimatplan, som konsulten genomför helt.
 • Ett avtal har ingåtts med Posintra för att tillhandahålla tjänster för nya företagare som börjar år 2024. Vid behov kan Posintra också tillhandahålla andra tjänster under kommunens ledning av näringslivsavdelningen.
 • Kommunens strategi uppdateras under våren 2024.
 • Företagare kommer att få höras i samband med uppdateringen av strategin.

4/2023

 • Lappträsk kommunens mellantidsgranskning och uppföljning av näringspolitiskt programmet för 2023-2026.
 • Lappträsk kommun erhöll Företagarflaggor brons i oktober 2023 från Nylands Företagare.
 • Lokala företagares medverkan i planeringsarbetet av Lappträsks nya kommunstrategi.

3/2023

 • Kommunfullmäktige inleder diskussionen om att utnyttja resultaten från idétävlingen för centrum och strandområdena i Lappträsk kyrkby.
 • Lapptärsk kommun planerar att införa textmeddelandetjänst för att förbättra kommunikationen vid upphandlingar.
 • Lappträsk kommun planerar en kontaktkampanj med Lappträsk-företagare och företagsbesök tillsammans med lokala företag under våren 2024