Tjänster för företagare

Kommunens näringssekreterare hjälper och vägleder dig framåt vid behov i alla frågor som gäller ny eller befintlig företagsverksamhet, såmom affärslokaler och tomter, marknadsföring och att hitta finansieringskanaler. Tag kontakt med låg tröskel!

Kommundirektören ansvarar för utvecklingen av näringsverksamheten samt de kommunala samarbetet med företagen.

Boka tid för kostnadsfri rådgivning i Posintra

FöretagsFinland–telefonservice, ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och till operativa företag

  • Rådgivning 0295 020 501
  • Ekonomihjälpen 0295 024 881

Användbara länkar

Suomi.fi – företagstjänster

MittFöretagsFinland

Patent- och registerstyrelsen

Företags- och organisationsdatasystemet YTJ

Te-tjänster

NTM-centralen

Business Finland

Leader Silmu

Finnvera

Skatteförvaltningen

Nyföretagarcentret Posintra

Företagarna i Finland