LAMPPU – Demokratipilot för små bibliotek

Demokratin är en kritisk del av det finländska samhället precis som biblioteken, som spelar en viktig roll i arbetet med att främja demokratin. LAMPPU är ett gemensamt projekt för biblioteken i Lappträsk, Askola, Mörskom, Borgnäs och Pukkila. Inom projektet skapas modellen för hur de små biblioteken kan främja demokrati. Namnet LAMPPU kommer från den första bokstaven i samarbetskommunernas namn. Samtidigt symboliserar det att det finns kraft i att arbeta tillsammans!

Lamppu hankkeen logo

Målet med projektet är att utveckla, utöka och befästa det demokratiarbete som biblioteken gör. En metodguide kommer att utarbetas utifrån de modeller som tagits fram under projektet. Biblioteken kan använda metodguiden som ett verktyg efter projektet är avslutat. Samarbete och samskapande är ledstjärnan av projektet.

Men vad kan det egentligen innebära att främja demokrati i biblioteket? Det kan vara väldigt små handlingar, till exempel att uppmuntra till en öppen men uppskattande och respektfull diskussion i sociala medier. Att främja demokrati i biblioteket kan också vara att främja samhällsdialogen: Genom att ordna beslutsfattarträffar på biblioteket eller barnens mjukisdjurval under kommunalvalet, kan man föra beslutsfattande och beslutsfattare närmare kommuninvånarna. I bästa fall kan biblioteket skapa broar mellan kommuninvånare och beslutsfattare och uppmuntra kommuninvånare till samhällspåverkan. Kommuninvånare kan delta i genomförandet av projektet till exempel genom att delta i evenemang och ge feedback och önskemål. 

Biblioteken in Finland har en lagstadgad uppgift att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet Utöver evenemangen innebär det också till exempel att varje kommun ska ha bibliotekstjänster, och att bibliotekets samling ska vara mångsidig. Biblioteket är öppet för alla, icke-diskriminerande och alla evenemang är kostnadsfria.

Projekten genomförs med hjälp av ett Specialunderstöd för utveckling av allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare, beviljat av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Målet med understödet är att påverka på den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka. 

Tilläggsuppgifter: Jaana Laaksonen | Projektkoordinator | jaana.laaksonen@lapinjarvi.fi |  044 493 8602