Nya företag i Lappträsk

Källa: Handelsregistret

Nya företag i Lappträsk 2024

Februari

TK Fix, Underhåll, reparation, köp och försäljning av motorfordon och annan laglig affärsverksamhet.

Tmi Izabelle Vihervuori, Hästbranchen, hovslagare

Januari

Niskavuori Oy, Företaget är verksamt inom jordbruk och kan köpa, sälja och tillverka bearbetade jordbruksprodukter. Företaget kan äga och förvalta aktier och andelar samt köpa, sälja och hyra ut fastigheter och aktier.

JS Lindström, Förberedelser för byggplatsen

Nya företag i Lappträsk 2023

November

Aleksi Koso T:mi, Loggning och all laglig affärsverksamhet.

K Räikkönen Oy, Bolagets verksamhet är landskaps-, gårds- och skogsnaturvårdsservice, reparation och underhåll av jord- och skogsbruk samt andra tunga maskiner och fordon samt annan utrustningsreparation och underhåll. I branschen ingår även körning av olika arbetsmaskiner med dem, entreprenad inom jord- och skogsbruk samt inom andra markanläggningsområden.

Oktober

FVS-Tech, Reparation och utveckling av maskiner.

September

Tmi WeLaWorks, Entreprenadtjänster och annan blandindustri.

Tmi Rebane-Reppan, Café, restaurang.

Augusti

Hyvinvointipalvelu ValonLumoa, Spa, bastu, solarium och liknande tjänster.

Juli

R. Töyrylä Oy, Vägtransport av varor. Inköp och försäljning av bilar och andra konsumtionsvaror. All annan laglig affärsverksamhet.

Juni

Oy Micand AB, Bolaget bedriver investeringsverksamhet, köp, ägande, försäljning och förvaltning av aktier, ägande, förvaltning och uthyrning av fastigheter och bostadsfastigheter samt all annan laglig affärsverksamhet.

A. Jordas Oy, Arbetsförmedling och andra personalförsörjningstjänster. Förvaltning, uthyrning, köp och försäljning av fast egendom. Godstransporter på väg.

Villa Ida Friida, Produktion, köp och försäljning av konst, konsttjänster och konstevenemang. Boendeverksamhet, Evenemang, Loppmarknad – butiksverksamhet, Café

FRV Inger Oy, Bolagets verksamhet består av ägande, förvaltning, utveckling, drift och underhåll av en solkraftspark i Lappträsk samt produktion av energi från ett solkraftverk som ska byggas i solkraftsparken. Bolaget förvaltar den mark som används av solkraftsparken huvudsakligen genom långsiktiga leasingavtal, men kan också äga mark som är nödvändig för dess verksamhet. Bolaget kan bedriva el- och derivathandel samt köp, uthyrning och försäljning av fast egendom.

Get Outdoors oy, Upplevelse service

Maj

Airycom Oy, Nätbutik, marknadsföring, all laglig affärsverksamhet

Mars

Hakkuupalvelu Sjöberg Oy, Skogsbrukstjänster

Februari

Afrodite´s Home, Nätbutik och postorderförsäljning.

Tmi Ville Peisa, Annan konsultverksamhet.

Tmi Matti Pekkola, Andra tekniska byggtjänster


Nya företag i Lappträsk 2022

December

Koivupuunpojat Oy, Företaget är verksamt inom produktion och försäljning av ved och all annan laglig verksamhet. Företaget kan också äga och förvalta fastigheter och värdepapper.

November

Louhinta Kolmikko Oy Ab, Markbyggande och utvinning av mark samt all laglig affärsverksamhet.

Oktober

Apupalvelu MIK-RAK Oy, byggnadsbransch

September

Wayoptimi Oy, Forskning, produktutveckling och produktförsäljning

Augusti

Energiakonsultointi Tallberg, Energirådgivningstjänster

Etelä-Suomen Ambulanssipalvelu Oy, Ambulanstjänster och annan hälsovård

Ekoterveys, Kommersiell verksamhet. Marknadsföring, förpackning, import och försäljning av ekologiska hälsoprodukter.

Juli

FaniHani, Honungsproduktion och trädgårdsskötseltjänster samt all annan laglig affärsverksamhet.

Hatace, Avverkning av träd, trädbeskärning, trädgårdsskötsel, maskinarbete osv…

Juni

Nissas & Smeds Ab, Jord- och skogsbruk samt övrig landsbygdsverksamhet. Bolaget kan köpa, sälja och hyra ut fastigheter, idka handel med aktier och värdepapper samt all annan laglig verksamhet.

April

Tmi Sairaanhoitaja Tanja Nyström, Hälso- och sjukvårdstjänster

MT Rakennus, Byggnadsarbeten, montering och tillverkning av möbler, snickeriarbeten och andra specialarbeten

Coachstellar, Personliga tjänster som inte klassificeras någon annanstans, individuell coachning, gruppcoachning, experttjänster

Mars

Kuljetus E. Hovén, Vägtransport av gods

Februari

Työhyvinvointipalvelut Kasvu Oy, Utbildning, arbetshandledning, rådgivning.

WauhtiWaunu, Jordbruk och turism.

Januari

Porlammin konepaja, Metallarbete, underhåll och reparation av bilar och all annan laglig affärsverksamhet.

WilliWallaton, Turism, djurskötsel


Nya företag i Lappträsk 2021

December

Tiina Heikka Oy, Coaching-, utbildning-, utveckling- och mentorverksamhet. Kreativa branscher. Annan laglig verksamhet.

November

Jarmo Yrjö Tapani Järvinen, Installation av luftvärmepumppar, all annan legitim verksamhet

Oktober

Ilmatar Lapinjärvi Oy, Företaget är verksamt inom produktion av el från vindkraft. Dessutom får bolaget utveckla vindkraftsprojekt för egen och andras räkning samt tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde.

T:mi Sanna-Maria Kallioinen, Hälsotjänster

Malén Maatalous Oy, Företagets verksamhet omfattar jordbruk, skogsbruk, växtodling, djuruppfödning, maskinteknik, godstransporter, försäljning av jord, byggnads- och anläggningsarbeten, handel och import av insatsvaror och maskiner för jordbruket. Företaget är också verksamt inom produktion och försäljning av el, gas, värme och annan energi.

Rekolan Maanrakennus Oy, Byggnads- och anläggningsarbeten samt reparation av maskiner

Tmi Marko Niemelä, Fastighetsunderhåll

September

DVS-Services Oy, hotell- och restaurangverksamhet, detaljhandel och annan serviceverksamhet

MSL Group Oy, byggande av bostadshus och andra byggnader

Tuulenkaato, skogsbruk, jordbruks- och skogsbrukstjänster samt all laglig näringsverksamhet.

Augusti

Tmi Tuulenmäki, Jordbruksarbete och maskinreparationer

Juni

Tmi Lapinlampi, Avverkning av träd, bil- och däckservice samt all annan legitim verksamhet

Maj

Ekström Korjaamo, Jord- och skogsbruk, underhåll och reparation av motorfordon

MK-Agro Ab, Jord- och skogsbruk samt övrig landsbygdsverksamhet. Bolaget kan köpa, sälja och hyra ut fastigheter, idka handel med aktier och värdepapper samt all annan legitim verksamhet

AMTN Oy, Produktrepresentation i Finland och de nordiska länderna

April

EläinystäVet, Veterinärtjänster

Mars

Tmi Onnila Ulla, Jordbruk

Onnila Martti Kalevi, Skogsbruk

Kuhan Toimi, Jordbruk

Februari

Karina Consulting, Rådgivning, marknadsundersökning, projektskrivning, analys av medicinsk produkt, analys av produktens genomförbarhet, rumsuthyrning, pensionat, gästhem, hundträning, daghem för husdjur

Januari

Disko Pictures Oy, Reklambyrå, 3D-visualisering, animation, videoproduktion

Kika Fixar Oy, Hemhjälp, städning, trädgård, gårdskarl, och annan legitim affärsverksamhet

T:mi Olli-Pekka Juhola, Planering och tillverkning av programvaror (62010)

Fotvårdare Linnea Honkala, Annan hälsotjänst

Vertical Farming Solutions Ab, Tillverkning, handel, export, import och konsultation inom livsmedels-, odlings- och trädgårdsbranschen samt andra branscher. Företaget kan idka handel och konsultation i värdepappersbranschen, fastighetsbranschen, livsmedelsbranschen samt andra branscher både i Finland och andra länder.


Nya företag i Lappträsk 2020

September

AllGo Oy, byggföretag

Design Talli Oy, All legitim affärsverksamhet i Finland

Bilepirssi Oy, Taxi service och all legitim affärsverksamhet

Augusti

Firma Niilo Enqvist, service av fordon och maskiner

Eligo Digitoimisto, reklambyrå

Juli

Benzz Logistic Ab, transportföretag och tillhörande service och alla legitima affärer

Juni

Juholta Ab, byggande, uthyrning av maskiner och utrustning utan chaufför, ägande och hantering av fast egendom, värdepapper, aktier och andelar, andra legitim affärer

Yumbone’s TMI, skolningsverksamhet inom hundhobby samt uppfödande av hundar

Maj

DuoGas Ab, energitjänster, produktion av energi och gas

Sebastian Jordas Ab, jordbyggnad

PHB Invest Ab, alla legitima affärer

Villikka & Enqvist Invest Ab, persontrafik, förvaltning och uthyrning av fastigheter, värdepapper och fordon

Mars 

Oy Miltrade Ab, representatör i Finland


Nya företag i Lappträsk 2019

November

Juhi Heavy-duty Service, service och reparation av tunga fordon, fordonsmontör, fordons chaufför

Hitsauspalvelu T.V, metallbearbetning

Februari
Rakennuspalvelu Bomberg Oy, byggtjänster etc.

Monitoimi J Kokko, reparationer, montering, svetsning, renoveringar,

Taxi Benny Engård, taxitjänster.

Januari
Oy Rune Ollas Ab, skogsdrivning och närtransport

Kim Olander, skogsbruk / vedförsäljning och maskinentreprenad m.m.

tmi Christoffer Silfvast, jordbrukstjänster.


Nya företag i Lappträsk 2018

December
SE-PE Apu Oy, konsultering.

tmi Pesula Raikas, tvättjänster.

November
Benzz Logistic, transport av varor samt uthyrning av utrustning.

Move and Train, fysioterapitjänster osv.

tmi Amanda Sallinen, scenkonst.

Oktober
tmi Laurkallio, försäljning av skog.

September
KAM Trading Oy, agenturverksamhet.

Augusti
Sjumilaskogen, skogshushållning.

Porlammin Konepaja öppet bolag, metallarbeten, service och renhållning av bilar.

Juli
tmi Börje Smeds, elentreprenör.

Maj
J. Storgårds Oy, fastighetsservice osv.

April
John Jordas tmi, maskinförare, gårdskarl, byggman, fastighetservice.

Mars
tmi Mikko Saastamoinen, hälsovårdstjänster.

Februari
Tomppi Fixar F:ma, fastighetsskötsel.